Pomoc eksperta

Aktywny druk

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

pobierz

Zakładanie firmy

E-podpis w firmie

Założenie działalności gospodarczej nie wymaga koniecznie posługiwania się podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, czyli e-podpisem. Nie wymaga – jednak nie znaczy to, że podpis nie jest przydatny.

Stosowanie e-podpisu zawsze wymaga jego autoryzacji (uwierzytelnienia). Po zakupie klucza (z reguły jest to karta na wzór karty bankomatowej lub w formie niewielkiej kostki typu PEN-DRIVE) podatnik musi udać się do notariusza lub do punktu uwierzytelniającego klucz. Autoryzacja następuje na określony czas – po którym ponownie należy go uwierzytelnić. Podpis bez uwierzytelnienia jest nieważny i nie wywołuje skutków prawnych.

Podpis elektroniczny obowiązkowo należy posiadać w kontaktach z ZUS – w przypadku płatnika rozliczającego i przesyłającego dokumenty ubezpieczeniowe więcej niż 5 ubezpieczonych.

W kontaktach z US przy składaniu deklaracji e-podpis może być pomocny szczególnie drukach, których nie można uwierzytelniać podstawowymi danymi podatnika. W pozostałych przypadkach autoryzacja druku przesyłanego do organu skarbowego dokonać można na podstawie danych podatnika (m.in. numeru PESEL, NIP, daty urodzenia). W przypadku podatników będących osobami prawnymi (np. sp. z o.o. e-podpis dotyczy znacznie większej grupy druków niż w przypadku osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą).

E-podpis zastąpić może również standardowy podpis i pozwala na zawieranie umów w formie elektronicznej. Forma elektroniczna z bezpiecznym podpisem jest równoważna formie papierowej.

E-podpis może również okazać się przydatny przy korzystaniu z profili e-administracji, czyli elektronicznych form kontaktu z organami państwa. W celu założenia profilu zaufanego ePUAP podpis elektroniczny pozwala na automatyczne uwierzytelnienia osoby występującego o założenie profilu. Ponadto druki wysyłane jako wiadomość podpisana elektronicznie mają taką samą moc prawną, jak druki osobiście złożone w organie państwa.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 14-09-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015

Program PKPiR dla firm i biur

Bezpłatna opieka do końca 2018 roku!

Kup już od 119 zł

www.KsiegaPodatkowa.pl


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj