Rozlicz PIT za 2014 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Zasady księgowości

Ewidencja przychodów - wzór

EWIDENCJA PRZYCHODÓW

 

Lp.

Data wpisu

Data uzyskania przychodu

Numer dowodu, na podstawie którego dokonano wpisu

Kwota przychodu opodatkowana według stawki

Ogółem przychody (5+6+7+8+9)

Kwota przychodu opodatko-wana według stawki

Uwagi*

       

20
%

17
%

8,5
%

5,5
%

3,0
%

 

10%

 
       

gr

gr

gr

gr

gr

 

gr

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Podsumowanie strony

                           

Przeniesienie z poprzedniej strony

                           

Suma przychodów od początku miesiąca ......

                           

* Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z przewidzianej w art. 21 ust. 1a ustawy możliwości kwartalnego wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w kolumnie "Uwagi" mogą wpisywać datę otrzymania przychodu.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 10-05-2013
  • data modyfikacji: 31-12-2014

Łatwiej już nie można! Rozlicz swój PIT w 5 minut!
Bezpłatny program PIT wypełni za ciebie deklaracje za 2014. Skorzystaj z przysługujących ci w roku 2014 ulg i odliczeń.


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj