Pomoc eksperta

Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

ABC Przedsiębiorcy w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Spółka cywilna (jawna) - 2005.07.29

Urząd Skarbowy w Sanoku, USEP/404/1/05

Zawiązanie pomiędzy małżonkami spółki cywilnej (czy jawnej) powoduje obowiązek rejestracji nowego podmiotu, któremu zostanie nadany nowy numer NIP. Wspólnicy obowiązani są do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego na formularzu NIP-2, NIP-D dołączając uwierzytelnione lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem.

Spółka kapitałowa - 2005.06.10

Urząd Skarbowy Warszawa-Wola, US40-DM/165/05/PI/IN

Jeżeli umowa spółki kapitałowej przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego do określonej kwoty, to późniejsze dokonanie podwyższenia nie stanowi zmiany umowy spółki, a w związku z tym nie powoduje obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Program PKPiR dla firm i biur

Bezpłatna opieka do końca 2018 roku!

Kup już od 119 zł

www.KsiegaPodatkowa.pl


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj