W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Ile podatku od umowy zlecenia
Jak obliczać zaliczki dla fiskusa

Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-03-22
Izabela Lewandowska

Przedsiębiorcy zawierający umowy zlecenia i o dzieło, jako płatnicy PIT potrącają zaliczkę zawsze w wysokości 19%, także gdy zleceniobiorcą jest ich pracownik. Przychodów z umowy zlecenia lub o dzieło nie łączy się w takim wypadku z przychodami z stosunku pracy, od których zaliczki odprowadza się według skali podatkowej. Połączenie dochodów z tych źródeł ma miejsce dopiero w zeznaniu rocznym pracownika (zleceniobiorcy). Tylko w wyjątkowym przypadku dochody z umowy o dzieło łączy się z dochodami ze stosunku pracy. Dotyczy to sytuacji, w której tworzenie dzieł będących przedmiotem prawa autorskiego należy do zwykłych codziennych obowiązków pracowników w ramach stosunku pracy.