Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Budowa ogrodu zimowego (oranżerii) w kosztach podatkowych

ITPB1/415-685/14/PSZ, 2014.08.29, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Podatnik działalność gospodarczą - Praktyka Lekarska, wykonywaną w budynku składającym się z dwóch części, a mianowicie części mieszkalnej oraz wydzielonej z niej części budynku stanowiącej miejsce wykonywania działalności. Część budynku, w której prowadzona jest działalność gospodarcza wprowadzona jest do ewidencji środków trwałych i podlega amortyzacji. W części, w której prowadzona jest działalność gospodarcza znajdują się gabinety, toaleta dla pacjentów oraz poczekalnia z wyjściem na taras. W tym roku podatnik zamierza wykonać prace budowlane, których efektem będzie postawienie oranżerii (ogrodu zimowego).

Podatnik powziął wątpliwość czy do kosztów uzyskania przychodów mogę zaliczyć poniesione wydatki - materiał i prace związane wybudowaniem ogrodu zimowego (oranżerii).

Organ skarbowy wskazał, że przeprowadzone prace nie stanowią remontu i w związku z tym wydatki poniesione na zabudowanie tarasu mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Prace, mające na celu wykonanie ogrodu zimowego, nie będą bowiem polegały na odtworzeniu pierwotnego stanu technicznego budynku, nie mają związku z jego zużyciem, nie mają na celu wymiany zużytych, czy zniszczonych elementów.  W wyniku przeprowadzonych robót budynek, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza wyposażony zostanie w nowy element składowy, którego wcześniej nie posiadał. Taras, na którym powstanie ogród zimowy zostanie przebudowany i zmieni swoje przeznaczenie – stanowić będzie poczekalnię, dla pacjentów oczekujących na wizytę. Dzięki poniesionym nakładom powierzchnie przeznaczone na działalność zyskają nowe funkcje, będą bardziej atrakcyjne dla pacjentów. Zwiększy się zatem wartość użytkowa pomieszczeń.

Nakłady związane z zabudowaniem tarasu mieszczą się więc w zakresie pojęcia ulepszenia, o którym mowa w art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opracował Piotr Szulczewski,

źródło www.sip.mf.gov.pl

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz