Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

8% stawka VAT dla sprzedaży drewna opałowego - 2013.08.23

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP4/443-418/13-2/MK

Wnioskodawca zajmuje się produkcją i sprzedażą elementów konstrukcji dachowych, desek budowlanych, łat, kontrłat oraz świadczy usługi tartaczne. Wnioskodawca zakupuje drewno stosowe (papierówkę) oraz drewno wielkowymiarowe o numerze PKWiU 02.20.11.0 oraz PKWiU 02.20.12.0 według stawki VAT 23 %. Drewno to poddawane jest obróbce. Drewno opałowe uzyskane z przerobu były sprzedawane przez wnioskodawcę z zastosowaniem 23% stawki VAT. 

Pojawia się zatem pytanie jaką stawką podatku VAT powinna być opodatkowana sprzedaż drewna opałowego? Czy ma znaczenie w jakiej postaci drewno opałowe jest sprzedawane ? Czy w grę mogą wchodzić różne stawki podatku VAT w zależności od tego pod jaką postacią jest sprzedawane np. luzem, na paletach, w workach itp.?

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, że,, sprzedaż drewna opałowego – sklasyfikowanego przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 02.20.14.0 „Drewno opałowe” – podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, w powiązaniu z poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy. Przy czym ustawodawca nie uzależnił preferencyjnej 8% stawki podatku VAT, dla drewna opałowego od sposobu jego pakowania bądź sprzedaży luzem.”

 

Opracowanie Iwona Maczalska VAT.pl

Źródło: sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz