Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Pełne odliczenie podatku naliczonego od zakupu samochodu i skutera przeznaczonych
na nagrody w loterii - 2013.12.02

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP4/443-651/13-4/BM

Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi diagnostyczne. W celu zwiększenia sprzedaży wnioskodawca zorganizował loterię audiotekstową, w której warunkiem uczestnictwa było wysłanie zgłoszeniowego SMS-a. Po wysłaniu SMS-a uczestnik otrzymywał wiadomość zwrotną z pytaniem. Po otrzymaniu odpowiedzi uczestnika system wykazywał 10 najsłabszych odpowiedzi. Przydzielanie nagród odbywało się w drodze losowania dokonywanego raz w miesiącu (w przypadku nagrody miesiąca) lub raz w tygodniu (w przypadku nagrody tygodnia). Wśród nagród znajdowały się: alkomaty, wideo rejestratory, a także nagrody główne tj. samochód osobowy i skuter. Zakupione nagrody przeznaczone dla laureatów loterii były związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT bowiem loteria bowiem miała na celu m.in. reklamę spółki w mediach.

Wnioskodawca wystąpił z zapytaniem czy z tytułu zakupu samochodu osobowego oraz skutera przeznaczonego na nagrody dla laureatów loterii, spółka powinna zastosować częściowe odliczenie kwoty podatku naliczonego?

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi ,, (…) w odniesieniu do nabycia samochodu osobowego przeznaczonego na nagrodę w ramach organizowanej przez Wnioskodawcę loterii, stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nie powinien zastosować częściowego odliczenia kwoty podatku naliczonego, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Odprzedaż tego samochodu (wydanie jako nagroda w loterii) jest bowiem podstawowym przeznaczeniem tego pojazdu. Wnioskodawcy przysługuje zatem prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z jego nabyciem.”

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6.000 zł. Należy jednak zaznaczyć, że w art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. a) ww. ustawy ustawodawca przewidział pewien wyjątek. Stwierdził bowiem, że pełne prawo do odliczenia VAT przysługuje w przypadku, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odprzedaż tych samochodów (pojazdów).

Więcej na www.sip.mf.gov.pl


Źródło: sip.mf.gov.pl
Opracowanie Iwona Maczalska, VAT.p
l

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz