Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Bilety wstępu oraz karnety na siłownię i salę do aerobiku opodatkowane 23% stawką VAT - 2013.08.26

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP1/443-502/13-2/MW

Spółka w ramach prowadzonego ośrodka sportowo-rekreacyjnego świadczy usługi mające na celu poprawę wydolności parametrów psychofizycznych, a więc udostępnia siłownię oraz salę do aerobiku a także prowadzi zajęcia typu ABT, gimnastykę, Pilates, Cycling. Klienci korzystający z obiektu wykupują jednorazowy bilet wstępu, kartę członkowską lub karnet okresowy.

Pojawia się pytanie czy sprzedaż biletów, karnetów wstępu na siłownię, uprawniających do korzystania z infrastruktury technicznej służącej do poprawy wydolności sprawności psychofizycznej, samodzielnie przez klienta lub z pomocą trenera personalnego, powinna być traktowana dla potrzeb VAT jako świadczenie usługi w zakresie wstępu do miejsca, gdzie możliwe jest aktywne spędzanie wolnego czasu (rekreacja) i podlegać opodatkowaniu stawką VAT 8%?

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej ,,  … skoro wstęp do siłowni lub sali do aerobiku upoważniać będzie do skorzystania ze znajdujących się tam urządzeń i uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach, to z tych też względów opłaty pobierane z tego tytułu nie będą uznawane za opłaty za wstęp, lecz przede wszystkim za możliwość skorzystania z dostępnych urządzeń i zajęć. Natomiast treść poz. 186 Załącznika nr 3 do ustawy, przewiduje zwolnienie wyłącznie w zakresie wstępu. Daje to możliwość wejścia i biernego uczestniczenia w usłudze związanej z rekreacją, tj. przebywania, oglądania i słuchania. Natomiast nabycie usług wstępu na siłownię czy salę do aerobiku stanowi usługę w szerszym zakresie niż „wstęp”. Dlatego też, dla usług wstępu na siłownię i salę do aerobiku Wnioskodawcy nie przysługuje w tym przypadku uprawnienie do zastosowania preferencyjnej 8% stawki podatku od towarów i usług, wynikającej z art. 41 ust. 2 w związku z pozycją 186 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”

Reasumując, sprzedaż biletów i karnetów wstępu na siłownię, które uprawniają do korzystania z infrastruktury technicznej samodzielnie przez klienta lub z pomocą trenera personalnego a także uprawniające do wstępu na salę aerobową i korzystanie z zajęć podlega opodatkowaniu stawką 23% VAT.

Źródło: sip.mf.gov.pl

Opracowanie: Iwona Maczalska, VAT.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz