Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Dane na fakturze dokumentującej czynność związaną z organizacją eksportu towarów - 2014.02.18

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPP3/443-535b/13/BJ

Podatnik posiadający siedzibę w Polsce świadczy usługi związane z organizacją eksportu. Na usługi te składa się m.in. wypełnianie dokumentów spedytorsko-celnych, czy załatwianie formalności celnych. W związku z powyższym podatnik wystąpił z pytaniem, czy wykonując powyższe czynności ciąży na nim obowiązek wstawiania faktury zaopatrzonej w numer NIP lub numer paszportu?

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy ,, (…) umieszczanie danych w postaci nr NIP lub numeru paszportu na fakturze, dokumentującej czynności związane z eksportem towaru, a wystawianej na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami nie jest obowiązkowe”.

Szczegółowe zasady dokumentowania czynności związanych z eksportem towarów wskazuje art. 106 a-q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054), w brzmieniu obowiązującym po zmianie przepisów ustawy o VAT, a więc od 1 stycznia 2014 roku.

 

Źródło: sip.mf.gov.pl
Opracowanie: Iwona Maczalska, VAT.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz