Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Przychody w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Dochód otrzymany z zagranicznej polisy ubezpieczeniowej na życie nie zawsze opodatkowany - 2013.10.03

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB2/415-461/13-4/Akr

Wnioskodawczyni w wyniku nagłej śmierci brata została beneficjentem zagranicznej polisy ubezpieczeniowej na życie. Brat wnioskodawczyni będący obywatelem Polski i Niemiec przed śmiercią zawarł polisę z Niemiecką firmą.

Wnioskodawczyni wystąpiła do Izby Skarbowej z pytaniem, czy podlega opodatkowaniu dochód uzyskany z zagranicznej polisy ubezpieczeniowej (polis ubezpieczeniowych) na życie zawartych przez zmarłego brata?

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi ,, zgodnie z postanowieniami Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec świadczenie z tytułu ubezpieczenia na życie w firmie ubezpieczeniowej w Niemczech, które będzie wypłacone Wnioskodawczyni (osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce) w związku ze śmiercią Jej brata będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce. Jednocześnie jednak, ww. świadczenie, jeżeli nie będzie stanowiło dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z ubezpieczeniem związanym z funduszami kapitałowymi będzie zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „.

W myśl przywołanego art. 21 ust. 1 pkt. 4 z podatku dochodowego od osób fizycznych zwalnia się kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobistych. Wyjątkiem są jednak odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych prowadzoną działalnością gospodarczą oraz dochody o których mowa w art. 24 ust.15 ww. ustawy.


Źródło: sip.mf.gov.pl

Opracowanie: Iwona Maczalska, PIT.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz