Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Doradztwo techniczne bez podatku VAT w Polsce - 2014.01.23

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP2/443-867/13-4/JN

Podatnik zamierza rozszerzyć zakres świadczonych usług o usługi doradztwa technicznego świadczone na rzecz podmiotów krajowych oraz zagranicznych, mających siedzibę w krajach Unii Europejskiej. Zastanawia się, czy usługa doradztwa technicznego na rzecz podatników mających siedzibę w krajach Unii Europejskiej nie będzie podlegała VAT w Polsce.

Minister Finansów wskazał, że usługi świadczone na rzecz zagranicznych podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. I tak np. w przypadku świadczenia usług doradztwa technicznego na rzecz podatników posiadających siedzibę działalności we Włoszech, miejscem świadczenia tych usług będzie terytorium Włoch.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n. Zatem w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika, miejscem ich świadczenia jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę, czyli opodatkowanie usług zostaje przeniesione do państwa, gdzie następuje faktyczna ich konsumpcja. Natomiast w przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (art. 28b ust. 2 ustawy).

 

Opracował Piotr Szulczewski, źródło www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz