Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

MF: Wstęp na siłownię, saunę i inne obiekty rekreacyjne z 8% VAT - 2014.12.02

Minister Finansów, PT1/033/32/354/LJU/14

Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną, w której jednoznacznie potwierdziło, że bilety wstępu do obiektów rekreacyjnych, z których korzysta się czynnie (a nie tylko biernie uczestniczy, jako widz), podlega preferencji podatkowej i 8% podatkowi VAT.

Przyczyną wydania interpretacji był wyrok NSA z 30 stycznia 2014 r. (sygn.. akt I FSK 311/13), w którym zakwestionowane zostało dotychczasowe, restrykcyjne stosowanie stawki 8% VAT do jedynie niektórych usług rekreacyjnych. Zgodnie z uzasadnieniem wyroku nie ma podstawy do zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących, jeżeli korzystanie z tych urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu (tak jak np. wstęp na siłownię czy do parku rozrywki).

Stawkę obniżoną stosować należy – zgodnie z art. 41 ust 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w zał. Nr 3 do ustawy, stawka podatkowa wynosi 7%, a w okresie przejściowym do końca 2016 r. – 8%. Pod pozycją 186 tego załącznika wymienione zostały „pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu - bez względu na PKWiU”. Ustawodawca objął stawką obniżoną usługi wyłącznie w zakresie wstępu, nie określił jednak ani form, a ni kategorii wstępu, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku.

Zdaniem Ministra Finansów, wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia, np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, Sali tanecznej – możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, na siłownię – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

Potwierdzając zatem stanowisko NSA, Minister Finansów wskazał, że sformułowanie „usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową.


Źródło: Interpretacja ogólna, sygn.. z dnia 2 grudnia 2014 r.

Piotr Szulczewski, VAT.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz