Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Modernizacja cudzego stoiska handlowego kosztem podatkowym - 2014.04.01

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPB1/415-1287/13/DP,

Podatnik w ramach współpracy zdecydował się na modernizację obcego stoiska wędliniarskiego, w zamian za co uzyskać miał od kontrahenta zobowiązanie do odbioru towarów w określonej wysokości. W przypadku nieosiągnięcia obrotów w określonej wysokości uzyskujący opłatę zobowiązany będzie do jej zwrotu. Powstała wątpliwość, czy taki wydatek może stanowić koszt uzyskania przychodów podatnika.

Minister finansów wskazał, że celem wydatków na modernizację stoisk mięsnych – należących do odbiorców towarów (wyrobów) podatnika – jest niewątpliwie zwiększenie sprzedaży własnych towarów, a w konsekwencji zwiększenie własnych przychodów. Tym samym, przedmiotowe wydatki spełniać będą przedstawione powyżej kryteria i mogą być zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże w przypadku otrzymania zwrotu części lub całości opłat, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, zwrócone kwoty należy zaliczyć do przychodów.


Opracował Piotr Szulczewski, na podstawie: www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz