Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Montaż saun, wanien SPA i łaźni z 8% VAT - 2014.01.13

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP2/443-946/12-5/14-S/JS

Podatnik zajmował świadczeniem usług polegających na dostawie wraz z montażem i uruchomieniem kabin saun, montażu urządzeń do saun, montażu wanien SPA, łaźni parowych, przy spełnieniu warunku, iż będą wykonywane w budynkach lub ich częściach i będą zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (PKOB-11), opodatkowując je 8% stawką podatku od towarów i usług, jeżeli przedmiotowe usługi będą wykonywane w procesie budowy, remontu i modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy przedmiotowego obiektu budowlanego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 października 2013 r., sygn. akt I SA/Op 478/13 wskazał, że „(…) nie można wykluczyć, iż usługi polegające na: dostawie wraz z montażem i uruchomieniem kabin saun, bez względu na to, czy dokonuje ich producent wyrobu czy podmiot niebędący producentem, montażu urządzeń do saun, montażu wanien SPA, łaźni parowych, w obiekcie budowlanym lub jego częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, mogą być wykonywane w ramach budowy, remontu, modernizacji czy przebudowy.

Minister Finansów potwierdził, że czynności polegające na dostawie wraz z montażem i uruchomieniem kabin saun, montażu urządzeń do saun, montażu wanien SPA, łaźni parowych, w przypadku, gdy będą wykonywane w ramach remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy, w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, to opodatkowane będą stawką podatku w wysokości 8%, na mocy art. 41 ust. 12 w związku z art. 41 ust. 12a, art. 41 ust. 12b oraz art. 146a pkt 2 ustawy.


Opracował Piotr Szulczewski, źródło: www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz