Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Obowiązek instalacji kasy fiskalnej w przypadku świadczenia usług najmu domu weselnego - 2013.09.24

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP4/443-481/13-2/UNR

Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w ramach której dokonuje świadczenia usługi najmu lokalu w celu organizowania imprez weselnych. W lokalu zawierane są pisemne umowy z klientami a także przyjmowane są zadatki. Zadatki ewidencjonowane są na kasie fiskalnej zainstalowanej na stałe w siedzibie działalności gospodarczej podatniczki, gdzie prowadzona jest sprzedaż  materiałów budowlanych.

Pojawia się zatem pytanie czy istnieje obowiązek instalacji kasy fiskalnej w lokalu, gdzie klient odbiera świadczenie w postaci usług najmu lokalu domu weselnego?

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi ,, biorąc pod uwagę fakt, że dokonywana przez Wnioskodawczynię sprzedaż usług najmu lokalu (domu weselnego) następuje wyłącznie w siedzibie prowadzonej działalności, gdzie jest ewidencjonowana na kasie fiskalnej, zatem Zainteresowana nie ma obowiązku instalacji dodatkowej kasy fiskalnej w ww. lokalu.

Wskazać również należy, iż podstawowym wymogiem dotyczącym ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej jest obowiązek rejestrowania na kasie każdej sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. O liczbie kas niezbędnych do prawidłowego prowadzenia ewidencji decyduje sam podatnik. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni w siedzibie prowadzonej działalności dokonuje sprzedaży materiałów budowlanych oraz dokonuje rozliczeń z tytułu wynajmu lokalu, tj. zawiera pisemne umowy, przyjmuje zadatki oraz dokonuje końcowego rozliczenia z najemcą. Z przytoczonych wyżej przepisów nie wynika aby rejestracja na kasie zapłaty za wyświadczoną usługę winna odbywać się w miejscu wykonania/odbioru usługi. Wobec powyższego wskazać należy, iż skoro Zainteresowana dokonuje sprzedaży wyłącznie w siedzibie prowadzonej działalności, tym samym wydrukowany paragon, dokumentujący sprzedaż usług najmu spełniać będzie wymóg przepisu § 5 ust. 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.”

Opracowanie Iwona Maczalska PIT.pl
Źrodło: sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz