Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP2/443-673/13-2/JS - 2013.11.08

Odpłatne udostępnianie stadionu przez Gminę opodatkowana podatkiem VAT

Gmina będąca czynnym podatnikiem VAT jest właścicielem stadionu sportowo-rekreacyjnego. Gmina poniosła szereg wydatków mających na celu gruntowną modernizację stadionu. Prowadzone roboty dotyczyły w szczególności robót wyburzeniowych i rozbiórkowych, robót budowlanych oraz wykonanie instalacji zewnętrznych. Dotychczas stadion był udostępniany zainteresowanym nieodpłatnie jednak Gmina planuje udostępnianie stadionu odpłatnie.

Pojawia się pytanie czy odpłatne udostępnianie przez Gminę całości lub poszczególnych części Stadionu na rzecz zainteresowanych stanowić będzie po stronie Gminy usługę podlegającą opodatkowaniu VAT?

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, że ,, odpłatna usługa udostępnienia przez Gminę Stadionu, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy. Należy zauważyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia z opodatkowania dla usługi odpłatnego udostępnienia przez Gminę Stadionu.”

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług  opodatkowaniu podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym stosowanie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Więcej na www.sip.mf.gov.pl

 

Źródło: sip.mf.gov.pl
Opracowanie: Iwona Maczalska, VAT.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz