Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Odpłatne udostępnienie Pływalni przez Gminę opodatkowana podatkiem VAT - 2013.10.21

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP2/443-640/13-2/JS

Gmina będąca czynnym podatnikiem VAT w latach 2010-2011 poniosła liczne wydatki inwestycyjne na obiekcie Krytej Pływalni polegające m.in. na przebudowie pomieszczeń pływalni na pomieszczenia socjalne dla zespołu ratunkowego, czy utwardzeniu placu parkingowego znajdującego się przy pływalni. Jeszcze w 2013 roku Gmina planuje zmianę sposobu wykorzystania Pływalni poprzez odpłatne udostępnienie Ośrodkowi Kultury i Sportu. Udostępnienie to ma odbywać się w drodze dzierżawy. Z tytułu odpłatnego wykorzystania Pływalni, Gmina będzie wystawiała faktury VAT.

Pojawia się zatem pytanie czy odpłatne udostępnienie przez Gminę Pływalni na rzecz OKiS będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z VAT?

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi ,,odpłatna usługa udostępnienia przez Gminę Pływalni, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy. (…) Przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia z opodatkowania dla usługi odpłatnego udostępnienia przez Gminę Pływalni.”

Oznacza to, że odpłatne udostępnianie Pływalni przez Gminę będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem. Opodatkowanie to będzie obowiązywało na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w myśl której opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Co więcej zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.


Źródło: sip.mf.gov.pl
Opracowanie: Iwona Maczalska, VAT.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz