Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Organizowanie turnieju tenisowego i pobranie wpisowego za usługę opodatkowane podatkiem VAT - 2013.11.29

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP1/443-765/13-2/MW

Wnioskodawca chce rozszerzyć zakres prowadzonej działalności o organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla amatorów i sportowców zawodowych z wykorzystaniem własnego obiektu sportowego. Dotychczas wnioskodawca prowadził działalność w sektorze najmu i zarządzania nieruchomościami własnymi. Wśród posiadanych przez wnioskodawcę nieruchomości znajduje się kompleks sportowy przeznaczony do gry w tenisa, squasha i badmintona.

Czy zatem organizacja turnieju tenisowego i pobranie obowiązkowego wpisowego od zawodników, uregulowanego w regulaminie dla organizatorów turniejów tenisowych powinno zostać opodatkowane podatkiem VAT?

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi ,, (…) opłata za uczestnictwo w ww. turnieju przez jej uczestników będzie wynagrodzeniem za świadczenie określonej usługi przez Wnioskodawcę na rzecz uczestników – za zorganizowanie turnieju tenisowego. Należy w tym miejscu podkreślić, iż czynność może być albo odpłatna albo nieodpłatna. Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Nie ma żadnego znaczenia, czy wynagrodzenie to pokrywa koszty świadczenia tej czynności poniesione przez podatnika, ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności wykonane „po kosztach” ich świadczenia, bądź poniżej tych kosztów, są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za nie wynagrodzenie."

Organizacja turnieju tenisowego oraz pobieranie wpisowego od uczestników będzie zatem podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Kwestię tą reguluje art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zgodnie z którym przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji oraz świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Przy czym zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Więcej na www.sip.mf.gov.pl


Źródło: sip.mg.gov.pl

Opracowanie: Iwona Maczalska, VAT.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz