Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Pełne odliczenie podatku VAT w przypadku wynajmu leasingowanego samochodu na okres 6 miesięcy - 2013.10.11

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP4/443-458/13-6/MK

Podatnik wystąpił do Izby Skarbowej w Łodzi z prośbą o interpretację przepisów dotyczących prawa odliczenia podatku VAT w przypadku wynajmu leasingowanego samochodu osobowego na czas nie krótszy niż 6 miesięcy.

Podatnik chce założyć jednoosobową działalność gospodarczą będąc podatnikiem VAT czynnym. Działalność gospodarcza podatnika (kod PKWiU 77.11.Z) będzie obejmowała m.in. wynajem i dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek. W ramach działalności podatnik chce zawrzeć umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Samochód przeznaczony na dalszy wynajem, wykorzystywany w ramach działalności podatnika, zostanie wyleasingowany na okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

Czy zatem podatnik będzie posiadał prawo do pełnego odliczenia podatku VAT w związku wynajmem leasingowanego samochodu osobowego na okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Czy prawo to uzyska od dnia wyleasingowania pojazdu czy od dnia zawarcia umowy najmu?

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, że ,,w sytuacji, gdy przedmiotowy samochód osobowy przeznaczony będzie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu na okres nie krótszy niż sześć miesięcy, Wnioskodawcy będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 100% wynikającego z faktury dokumentującej raty leasingowe, na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. b) ustawy nowelizującej. Przy czym prawo do odliczenia nie zostało uwarunkowane okresem jaki upłynął od zawarcia umowy leasingu do dnia zawarcia umowy najmu przedmiotowego samochodu. Prawo do pełnego odliczenia VAT nie jest również uwarunkowane długością poszczególnych umów najmu zawieranych w czasie przeznaczenia przedmiotowego samochodu do wynajmowania na okres nie krótszy niż sześć miesięcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W rozpatrywanym przypadku w kontekście prawa do odliczenia podatku VAT nie ma również znaczenia fakt, że Wnioskodawca będzie dysponował jednym samochodem przeznaczonym na wynajem w ramach działalności gospodarczej oraz fakt, że wynajem samochodów nie będzie przeważającym rodzajem działalności Wnioskodawcy. Należy przy tym zauważyć, że sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wynajmu samochodów osobowych, nie jest wystarczającą przesłanką pozwalającą na odliczenie pełnej kwoty podatku VAT od zakupu samochodu osobowego. Do nabycia takiego uprawnienia konieczne jest przeznaczenie tych samochodów na wynajem przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy przy czym konieczne jest również ich wykorzystywanie, tj. fizyczne używanie przez podmiot trzeci.”

Podatnik będzie miał zatem prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od wynajmu leasingowanego samochodu osobowego od dnia zawarcia umowy leasingu samochodu osobowego na nieprzerwany okres sześciu miesięcy. Co więcej podatnik będzie miał również prawo do pełnego odliczenia podatku w przypadku oddania samochodu do odpłatnego używania na krótkie okresy czasu pod warunkiem, że będzie on przeznaczony wyłącznie do tego celu przez okres co najmniej sześciu miesięcy.


Źródło: sip.mf.gov.pl
Opracowanie: Iwona Maczalska, VAT.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz