Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Powrót do zwolnienia podmiotowego po spóźnionym zgłoszeniu rejestracyjnym VAT - 2013.12.20

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPP2/443-1086/13-2/RR

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami przemysłowymi od dnia 6 grudnia 2011 r. W grudniu 2011 r. przekroczył limit do zwolnienia w VAT. Fakt ten zauważył dopiero we wrześniu 2013 r. W związku z tym w dniu 3 września 2013 r. sporządził i złożył w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R z datą przekroczenia limitu oraz złożył deklaracje podatkowe VAT-7 za miesiące od XII 2011 r. do XII 2012 r. Złożył także zgłoszenie aktualizujące VAT-R z wyborem zwolnienia w podatku VAT na rok 2013.

W 2011 r. przychód ze sprzedaży przekroczył limit do VAT, co obligowało to do stania się płatnikiem VAT już w grudniu 2011 r. oraz w roku 2012.W 2012 r. przychód poniżej limitu, tj. 95.327,21 zł. Od momentu przekroczenia limitu minął rok.

Podatnik zastanawiał się, czy złożenie zgłoszenia aktualizującego VAT-R z wyborem zwolnienia od podatku od towarów usług po ustawowym terminie, tj. po 7 stycznia 2013 uniemożliwi wybór tego zwolnienia od 1 stycznia 2013 r. Jego zdaniem, złożenie zgłoszenia aktualizującego VAT-R z wyborem zwolnienia w VAT po terminie stanowi jedynie spóźnione potwierdzenie wybrania zwolnienia od początku 2013 roku.

Minister Finansów wskazał, że nie bez znaczenia pozostaje fakt, że podatnik złożył zgłoszenie rejestracyjne VAT-R w dniu 3 września 2013 r. Formularz VAT-R jest składany w celu zarejestrowania w podatku od towarów i usług. Art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, że podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Zatem od 1 stycznia 2013 r. nie mógł ponownie skorzystać ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 ustawy, ponieważ Strona nie spełniła warunku wynikającego z treści art. 113 ust. 11 ustawy, gdyż od końca roku w którym zrezygnowała z tego zwolnienia od podatku tj. od dnia 3 września 2013 roku, nie upłyną jeszcze okres wskazany w ustawie umożliwiający ponowne skorzystanie z tego zwolnienia.

W związku z powyższym złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego VAT-R z wyborem zwolnienia od podatku od towarów i usług w 2013 r., po złożeniu w tym samym roku VAT-R, w którym zrezygnowano ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, uniemożliwia wybór zwolnienia od podatku VAT od początku 2013 roku.

Opracował Piotr Szulczewski, źródło www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz