Rozlicz PIT za 2016 rok

Pobierz bezpłatny program i rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Prace budowlane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym opodatkowane 8% stawką VAT - 2011.11.28

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPP2/443-985/11/WN

Wykonywane przez Wnioskodawcę roboty budowlane w zakresie budowy budynku mieszkalnego z lokalami handlowymi jako całości, sklasyfikowanego wg PKOB 112, podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8 %

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj