Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

ABC Przedsiębiorcy w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Spółka z o. o. przejmuje numer NIP spółki cywilnej - 2011.10.19

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPP1/406-3/11-3/MS

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inna spółkę handlową. Wspólnicy spółki cywilnej zamierzają przekształcić dotychczasową spółkę cywilną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie zostanie przeniesiony cały majątek spółki cywilnej, a wspólnicy w spółce z o. o. obejmą udziały w proporcjach zgodnych z udziałami w spółce cywilnej. Stąd w przedmiotowej sytuacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie następcą prawnym numeru identyfikacji podatkowej nadanego spółce cywilnej.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz