Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Sprzedaż biletów na saunę opodatkowane 23% stawką podatku VAT - 2013.12.16

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP2/443-914/13-2/MR

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach prowadzonej działalności wybudowała centrum sportowo-rekreacyjne obejmujące kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy w skład którego wchodzą park wodny, sauna, czy strefa wellness. Spółka poza sprzedażą biletów wstępu na teren kompleksu sprzedaje również karnety wstępu na siłownię, czy saunę.

Czy sprzedaż biletów na saunę może zostać opodatkowane 8% stawką VAT?

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu ,, (…) Wnioskodawca sprzedaje bilety upoważniające do korzystania z sauny, a zatem bilet upoważnia osobę będącą w jego posiadaniu do czynnego korzystania z pomieszczeń – sauny. Z tych też względów opłaty pobierane za korzystanie z sauny, nie mogą być uznane za opłatę za wstęp, lecz przede wszystkim za możliwość korzystania z ww. pomieszczenia, a więc czynne korzystanie z pomieszczeń, urządzeń znajdujących się w saunie. Zatem wstęp do sauny nie uprawnia korzystającego do wstępu jedynie w sensie „gdzieś”, jak to ma miejsce m.in. w przypadku kupienia biletu do kina. Na tak ścisłą wykładnię pojęcia „wstępu” wskazuje użycie w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy, słowa „wyłącznie”, którego znaczenie odnosi się do tych obiektów i stanów rzeczy, które są w nim wymienione (w przedmiotowej sprawie do „wstępu”). W związku z tym Zainteresowanemu na sprzedaż biletów do sauny nie będzie przysługiwało uprawnienie do zastosowania preferencyjnej 8% stawki podatku od towarów i usług wynikającej z art. 41 ust. 2 w związku z pozycją 186 załącznika nr 3 ustawy. W konsekwencji Wnioskodawca winien opodatkować usługi, o których mowa powyżej podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Załącznik nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) jest wykazem towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 8% (w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013). W pozycji 186 ustawodawca wymienił usługi związane z rekreacją – jednakże wyłącznie w zakresie wstępu. Zatem 8% stawką podatku VAT mogą być objęte wyłącznie usługi rekreacyjne w zakresie wstępu.


Więcej na www.sip.mg.gov.pl

Źródło: sip.mf.gov.pl Opracowanie: Iwona Maczalska, VAT.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz