Pomoc eksperta

Interpretacje podatkowe 2014

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej nie zawsze opodatkowana podatkiem VAT - 2013.11.14

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP1/443-743/13-2/MD

Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT zajmującym się sprzedażą materiałów budowlanych i wynajmem nieruchomości uzyskał prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, na której w 2004 roku wybudowano sklep i stację paliw. Przedmiotowa nieruchomość została wydzierżawiona przez wnioskodawcę. Obecnie wnioskodawca planuje sprzedaż nieruchomości.

Powstaje pytanie, czy sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?

Zgodnie z . 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług zwolnieniu od podatku podlega dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy dostawa ta dokonywana jest w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, oraz gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu ,, sprzedaż budynków opisanych we wniosku będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Powyższe wynika z faktu, że w odniesieniu do budynku sklepu i stacji paliw doszło już do ich pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z chwilą oddania ww. budynków w dzierżawę na podstawie zawartej w dniu 21 września 2004 r. umowy dzierżawy. Jednocześnie pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata. W tej sytuacji ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy będzie korzystało również zbycie gruntów, będących od dnia 14 listopada 2007 r. własnością Zainteresowanego, na których wybudowane zostały opisane we wniosku budynki handlowe (sklep i stacja paliw).

Więcej na www.sip.mf.gov.pl


Źródło: sip.mf.gov.pl
Opracowanie: Iwona Maczalska, VAT.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Prowadzenie firmy może być proste?
Postaw na program, który dostosujesz do siebie
Stwórz swój własny zestaw modułów

Przetestuj >>>


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj