Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej nie zawsze opodatkowana podatkiem VAT - 2013.11.14

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP1/443-743/13-2/MD

Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT zajmującym się sprzedażą materiałów budowlanych i wynajmem nieruchomości uzyskał prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, na której w 2004 roku wybudowano sklep i stację paliw. Przedmiotowa nieruchomość została wydzierżawiona przez wnioskodawcę. Obecnie wnioskodawca planuje sprzedaż nieruchomości.

Powstaje pytanie, czy sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?

Zgodnie z . 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług zwolnieniu od podatku podlega dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy dostawa ta dokonywana jest w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, oraz gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu ,, sprzedaż budynków opisanych we wniosku będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Powyższe wynika z faktu, że w odniesieniu do budynku sklepu i stacji paliw doszło już do ich pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z chwilą oddania ww. budynków w dzierżawę na podstawie zawartej w dniu 21 września 2004 r. umowy dzierżawy. Jednocześnie pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata. W tej sytuacji ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy będzie korzystało również zbycie gruntów, będących od dnia 14 listopada 2007 r. własnością Zainteresowanego, na których wybudowane zostały opisane we wniosku budynki handlowe (sklep i stacja paliw).

Więcej na www.sip.mf.gov.pl


Źródło: sip.mf.gov.pl
Opracowanie: Iwona Maczalska, VAT.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz