Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Stawka podatku dla opłat pobieranych od słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 2013.11.15

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPP1/443-785/13/IK

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w ramach której organizuje działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach działalności Uniwersytetu prowadzone są różnego rodzaju zajęcia m.in. plastyczne, komputerowe, fotograficzne, czy też językowe. Na podstawie regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku od uczestników pobierane są opłaty wpisowe, semestralne oraz opłaty za zajęcia fakultatywne.

Jaką stawką opodatkowane są wpłaty przyjmowane od uczestników Uniwersytetu?

Zdaniem Dyrektora izby Skarbowej w Bydgoszczy ,, świadczone przez Wnioskodawcę przedmiotowe usługi kulturalne, tj. zajęcia plastyczne, fotograficzne, origami, taneczne korzystać będą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, bowiem Wnioskodawca spełnia w tym przypadku warunki, o których mowa w tym przepisie. W odniesieniu natomiast do organizacji przez Wnioskodawcę zajęć nauki języków obcych, prowadzonych przez lektora zatrudnionego na umowę zlecenie, bądź prowadzącego działalność gospodarczą, nie można podzielić stanowiska Wnioskodawcy, że usług te korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy".

Zwolnienie od opodatkowania nie będzie dotyczyło również kursów komputerowych.Zaznaczyć należy, że celem organizowanych kursów przez wnioskodawcę nie jest zdobycie nowych uprawnień, czy też podniesienie kwalifikacji zawodowych lecz wyłącznie zdobycie dodatkowych umiejętności służących zaspokojeniu potrzeb indywidualnych. Tym samym więc w przypadku prowadzenia ww. zajęć komputerowych nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka zawarta w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, ani tym bardziej art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy. Opłaty te będą zatem podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

Więcej na temat wyroku na stronie www.sip.mf.gov.pl

 

Źródło: sip.mf.gov.pl
Opracowanie: Iwona Maczalska, VAT.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz