Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Świadczenia medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i kontrolne) zwolnione z VAT - 2013.08.22

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP1/443-444/13-2/MG

Wnioskodawca sprawuje opiekę profilaktyczną nad pracownikami zakładów pracy w ramach prowadzonego Ośrodka Medycyny Pracy. Wykonuje m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne. Na podstawie wykonanego badania lekarskiego wydawane są orzeczenia lekarskie w formie zaświadczenia.

Pojawia się pytanie czy świadczenia medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i kontrolne) są zwolnione z podatku od towarów i usług?

Jak twierdzi wnioskodawca realizowane świadczenia związane z wykonywaniem badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych będą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, ponieważ są to usługi w zakresie opieki medycznej służącej profilaktyce i ochronie zdrowia, wykonywane przez kadrę medyczną w ramach publicznego podmiotu leczniczego.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.  Jak twierdzi ,, badania pracowników w zakresie medycyny pracy (wstępne, okresowe i kontrolne) świadczone przez Wnioskodawcę, jako służące profilaktyce zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez Wnioskodawcę będącym podmiotem leczniczym podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.”

Świadczone przez wnioskodawcę usługi, korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, bowiem ,,służą utrzymaniu, oddaleniu, uniknięciu bądź zapobieżeniu chorobom, urazom czy problemom zdrowotnym czy też wykrywaniu stadiów ukrytych lub początkowych w celu umożliwienia wczesnego leczenia. Wszystkie one, jako mające charakter diagnostyczny, wykonywane są w celu ochrony zdrowia. Ponadto są zgodne z celem redukcji ewentualnych przyszłych kosztów opieki medycznej”.

 

Opracowanie Iwona Maczalska PIT.pl
Źródło: sejm.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz