Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Szczegółowość danych na paragonie fiskalnym - 12.09.2013

PT7/033/589/MHL/13/RD 94492, interpretacja ogólna

Ministerstwo Finansów w związku z danymi, które zgodnie z rozporządzeniem z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363)powinny wskazywać opis towaru lub usługi wyjaśnia, że podatnicy w celu zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku, powinni posługiwać się nazwami towarów lub usług, które pozwolą na ich jednoznaczną identyfikację. Nazwa to wyraz lub połączenie wyrazowe odnoszące się do towarów lub usług będących w ofercie podatnika. Przepis 8 ust 1 pkt 6 i ust. 2 rozporządzenia z 2013 r. obliguje do wyznaczenia takiej nazwy, która pozwoli na oznaczenie przedmiotu transakcji w sposób niebudzący wątpliwości, co do rodzaju towaru lub usługi. Jednocześnie należy podkreślić, że przepis ten nie obliguje do stosowania nazw szczegółowych dotyczących pojedynczych przedmiotów danego rodzaju lub poszczególnych cech danego towaru lub usługi (np. barwa, pojemność, rozmiar).

Podatnik powinien zatem zastosować oznaczenia nazwę do oferowanego asortymentu tak, aby do użytej nazwy możliwe było przyporządkowanie odpowiedniej stawki podatku oraz użyta nazwa była zgodna z będących przedmiotem obrotu towarem lub usługą. Oznacza to, że zamiast posługiwać się takimi określeniami jak warzywa/owoce, pieczywo, nabiał, napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, powinien stosować nazwy jak np. pomidory, jabłka (dla grupy warzywa/owoce), chleb, bułka (dla grupy pieczywo) ser żółty, mleko (dla grupy nabiał), piwo, wino, wódka (dla grupy napoje alkoholowe), woda, sok (dla grupy napojów bezalkoholowych/soków).

Podatnik dokonujący sprzedaży jednej (lub kilku) odmian pomidorów może zaprogramować w kasie nazwę np. „pomidor” dla oferowanych tego typu odmian . Podatnik dokonujący sprzedaży różnych rodzajów ciastek (np. kremówka, sernik na zimno, szarlotka) może stosować oznaczenie ciastka bez określania szczegółowo, jakie to ciastka. Stosowanie tej nazwy jest dozwolone również wtedy, gdy towary są oferowane  po różnych cenach (np. różna cena tego samego towaru za kilogram), z zastrzeżeniem przypadku, gdy podatnik ma w swojej ofercie towary objęte różnymi stawkami podatku VAT, np. pomidory (suszone) – objęte 8% stawką podatku VAT oraz pomidory na gałązce – objęte 5% stawką podatku VAT, chleb o przydatności do 14 dni – 5% VAT oraz o przedłużonej przydatności – 8% VAT.

Podatnik stosując dla określonego rodzaju towarów różne ceny np. pomidorów (z uwagi na oferowanie różnych odmian tych pomidorów), powinien je wykazywać na paragonie w odrębnych pozycjach (przy możliwości ich identyfikowania za pomocą jednej nazwy , np. pomidory, jeżeli sprzedawane towary objęte są jedną stawką VAT).

Podatnicy świadczący usługi (dokonujący szeregu czynności przy dostawie towaru) mogą przy określaniu nazwy usługi (towaru) wykorzystywać nazewnictwo stosowanie przez siebie przy tworzeniu zasad odpłatności (cennika).Jeżeli dany podatnik w swoim cenniku wyróżnia  np. pozycję bukiet ślubny (w stosunku do innych bukietów), to określając nazwę dla potrzeb stosowania kasy fiskalnej może on wykorzystać taką nazwę (ewentualnie ze stosowanym rozszerzeniem, jeżeli w cenniku rozróżnia tego rodzaju bukiety). Zważywszy, że ewidencjonowaniu przy stosowaniu kasy rejestrującyuj podlega dany towar (lub usługa), którym, w przypadku sprzedaży kasy rejestrującej podlega dany towar (lub usługa), którym, w przypadku sprzedaży kwiatów w kwiaciarni, jest pewien produkt finalny, składający się z wielu komponentów, nie ma konieczności i uzasadnienia wyliczania wszystkich jego elementów składowych. Podobna sytuacja wystąpi w przypadku usług  świadczonych przez restauracje lub inne punkty gastronomiczne. Określanie usługi przez punkty gastronomiczne może opierać się na nazewnictwie określonym w karcie dań (cenniku).

Na podstawie www.mf.gov.pl

Opracował: Piotr Szulczewski

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz