Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Usługi organizowania półkolonii w tym m.in. zajęć kulturalnych i edukacyjnych zwolnione z VAT - 2011.10.14

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP2/443-336/11-4/JS

Warunkiem koniecznym do zastosowania zwolnienia od podatku VAT ( art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT) jest:

  1. bycie grupą zrzeszającą podmioty, których działalność jest zwolniona lub w związku z którą nie są one uznawane za podatników VAT;
  2. świadczenie usług na rzecz członków niezależnej grupy podmiotów,
  3. wynagrodzenie powyższych grup musi ograniczać się do żądania od swoich członków całkowitego zwrotu przypadającej im części we wspólnie poniesionych wydatkach;
  4. zwolnienie dla niezależnych grup osób nie może powodować zakłóceń konkurencji.

A więc zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT są następujące usługi:

  • organizowania półkolonii - art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy,
  • usługi kulturalne - art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy,
  • zajęcia edukacyjne w zakresie nauki języka angielskiego - art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy.

Natomiast opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku VAT, tj. 23%, będą podlegały usługi:

  • edukacyjne (poza nauką języka angielskiego),
  • zajęcia parasportowe.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz