Pomoc eksperta

Interpretacje podatkowe 2014

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Usługi organizowania półkolonii w tym m.in. zajęć kulturalnych i edukacyjnych zwolnione z VAT - 2011.10.14

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP2/443-336/11-4/JS

Warunkiem koniecznym do zastosowania zwolnienia od podatku VAT ( art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT) jest:

  1. bycie grupą zrzeszającą podmioty, których działalność jest zwolniona lub w związku z którą nie są one uznawane za podatników VAT;
  2. świadczenie usług na rzecz członków niezależnej grupy podmiotów,
  3. wynagrodzenie powyższych grup musi ograniczać się do żądania od swoich członków całkowitego zwrotu przypadającej im części we wspólnie poniesionych wydatkach;
  4. zwolnienie dla niezależnych grup osób nie może powodować zakłóceń konkurencji.

A więc zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT są następujące usługi:

  • organizowania półkolonii - art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy,
  • usługi kulturalne - art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy,
  • zajęcia edukacyjne w zakresie nauki języka angielskiego - art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy.

Natomiast opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku VAT, tj. 23%, będą podlegały usługi:

  • edukacyjne (poza nauką języka angielskiego),
  • zajęcia parasportowe.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Prowadzenie firmy może być proste?
Postaw na program, który dostosujesz do siebie
Stwórz swój własny zestaw modułów

Przetestuj >>>


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj