Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Usługi sprzedaży obiadów dzieciom i pracownikom pedagogicznym zwolnione z podatku - 2011.12.09

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP1/443-1166/11-4/MS

Usługi stołówkowe świadczone przez podatnika na rzecz uczniów Szkoły oraz Przedszkola korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, jako usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Zwolnione od podatku jest również świadczenie usług ściśle związanych z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, tj. usług stołówkowych na rzecz pracowników pedagogicznych ww. jednostek. W konsekwencji do sprzedaży ww. usług podatnik nie musi naliczać podatku. Z kolei do sprzedaży obiadów pracownikom niepedagogicznych Szkoły i Przedszkola Wnioskodawca ma obowiązek naliczać podatek od towarów i usług.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz