Pomoc eksperta

Interpretacje podatkowe 2014

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Usługi sprzedaży obiadów dzieciom i pracownikom pedagogicznym zwolnione z podatku - 2011.12.09

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP1/443-1166/11-4/MS

Usługi stołówkowe świadczone przez podatnika na rzecz uczniów Szkoły oraz Przedszkola korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, jako usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Zwolnione od podatku jest również świadczenie usług ściśle związanych z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, tj. usług stołówkowych na rzecz pracowników pedagogicznych ww. jednostek. W konsekwencji do sprzedaży ww. usług podatnik nie musi naliczać podatku. Z kolei do sprzedaży obiadów pracownikom niepedagogicznych Szkoły i Przedszkola Wnioskodawca ma obowiązek naliczać podatek od towarów i usług.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Prowadzenie firmy może być proste?
Postaw na program, który dostosujesz do siebie
Stwórz swój własny zestaw modułów

Przetestuj >>>


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj