Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Wystawienie faktury w usługach budowlanych a moment powstania obowiązku podatkowego - 2013.09.18

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP1/443-578/13-2/MW

Podatnik świadczący usługi budowlane zadały pytanie, czy będzie mógł skorzystać ze sposobu opodatkowania podatkiem VAT w dniu wystawienia faktury (okres rozliczeniowy danego miesiąca), nawet jeśli nie otrzyma jeszcze zapłaty i nie upłynął 30 dzień od wykonania usługi montażu.

Minister Finansów stwierdził, że art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy o podatku VAT wskazuje, że w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania tych usług.

Oznacza to, że w zakresie wykonywania usług budowlanych lub budowlano-montażowych dla powstania obowiązku podatkowego podstawowe znaczenie ma dzień otrzymania zapłaty (w całości lub części), przy czym zasada ta ma zastosowanie, jeżeli nabywca, na rzecz którego usługa była świadczona dokona zapłaty przed upływem 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi, w przeciwnym wypadku 30. dnia od realizacji usługi obowiązek podatkowy powstaje z mocy prawa.

Ustawodawca określił, kiedy w przypadku świadczenia usług budowlanych należy wystawić fakturę – wskazując, że dla usług budowlanych fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego, przy czym nie może być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż obowiązek podatkowy z tytułu wykonania robót budowlano-montażowych, o których mowa we wniosku, Wnioskodawca winien rozpoznać na zasadach obowiązujących w przepisie art. art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy.

Reasumując, z tytułu świadczenia usług budowalno-montażowych,  w przypadku, gdy podatnik nie otrzyma jeszcze zapłaty i nie upłynie 30 dzień od wykonania usługi montażu, nie może uznać, że obowiązek podatkowy powstaje w miesiącu wystawienia faktury. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy, w przypadku braku zapłaty przy świadczeniu usług budowlano-montażowych, powstaje 30. dnia, licząc od dnia wykonania tych usług.

 

UWAGA

(przyp. Red.) W roku 2014 zasady powstanie obowiązku podatkowego usług budowlanych ulegną zmianie.

 

Opracował Piotr Szulczewski źródło www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz