Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Zamiana nieruchomości może korzystać ze zwolnienia z VAT - 2011.12.02

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP3/443-82/11-8/ALN

Stwierdza się, że zamiana nieruchomości nr 281/3 będzie zwolniona od podatku w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29 ust. 5, o ile strony transakcji nie wybiorą opcji opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT. Zaś dla zamiany działek nr 281/2 i 293/2 znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy oraz art. 29 ust. 5 ustawy. Natomiast dla zamiany działki nr 293/3 winna zostać zastosowana stawka 23%.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz