Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Zaokrąglanie kwot na fakturze VAT – groszowe różnice w sumach pozycji faktury- 2013.07.22

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPP3/443-216/13/AT

Podatnik korzysta z programu do fakturowania, w którym w podsumowaniu faktury, wartość brutto równa jest sumie wartości netto i kwoty VAT, z podziałem na stawki i ogółem. Natomiast w wyniku podsumowania poszczególnych pozycji otrzymuje się inne kwoty. Między pozycjami powstały groszowe różnice w zakresie wartości netto i VAT.

Minister Finansów stwierdził, że jak wskazuje rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur „kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się (…)”, a zatem regulacja ta ma zastosowanie do wszelkich kwot wykazywanych w fakturze VAT, tj. do wartości netto, kwoty podatku oraz wartości brutto. Celem zaokrąglania kwot w fakturze, jest wykazywanie kwot w pełnych groszach, a nie w ułamkach grosza.

Jeżeli zdarzają się faktury dotyczące kilku pozycji i każda z nich dotyczy innej usługi, a program fakturujący wylicza kwotę VAT i wartość netto w poszczególnych pozycjach, to następnie ustala łączną sumę wartości brutto, od której wylicza łączną kwotę VAT oraz łączną wartość netto, która jest różnicą między łączną wartością brutto a łączną kwotą VAT z podziałem na stawki oraz ogółem. Suma wartości brutto, w podsumowaniu faktury, jest sumą wartości brutto z poszczególnych pozycji faktury. W takim przypadku przedstawiony sposób wystawiania faktur powoduje, że łączna kwota VAT różni się od sumy kwot podatku z poszczególnych pozycji faktury (z uwzględnieniem stawek i ogółem). Analogiczna sytuacja występuje w przypadku łącznej wartości netto, która różni się od sumy wartości netto z poszczególnych pozycji.

Widniejące na fakturze VAT kwoty winny być zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. W konsekwencji, stosowany sposób zaokrąglania kwot na fakturach nie stoi w sprzeczności z § 5 ust. 6 i 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.


Opracował Piotr Szulczewski, źródło www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Autor: Piotr (09-11-2017 11:40:20)
Temat: Ale zaokrąglenia mogą spowodować nieprzyjęcie faktury
Niektóre niedouczone księgowe gubią się w takiej sytuacji i negują poprawność tak otrzymanej faktury, twierdząc że obie kwoty nie zgadzają się. I nie mają prawa się zgadzać!...pokaż całą treść
Niektóre niedouczone księgowe gubią się w takiej sytuacji i negują poprawność tak otrzymanej faktury, twierdząc że obie kwoty nie zgadzają się. I nie mają prawa się zgadzać! Kłania się matematyka. Zatem rozwiązaniem jest takie sformatowanie faktury, aby były tylko spełnione minimalne wymagania MF dot. faktur. Czyli po prostu likwidujemy zbędne kolumny z tabelki pozycji sprzedaży (wartość brutto danej pozycji), tak by upierdliwa księgowa nie mogła sobie nic zsumować z tabelką VAT. Najczęściej to występuje przy jednej pozycji, kiedy wartość brutto pozycji nie zgadza się z wartością brutto z tabelki VAT.zwiń
Dodaj swój komentarz