Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Zwrot podatku przy zakupie oświetlenia do parafii - 2013.10.07

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPP2/443-988/13/AJ

Parafia podpisała umowę z wojewódzkim samorządem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt miał na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego przez remont oświetlenia prezbiterium kościoła. Kwota dofinansowania wyniosła 21 787,77 zł. Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Poprosiła o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją tego projektu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w imieniu ministra finansów stwierdził, że towary i usługi nabyte w trakcie realizacji projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Co więcej, Parafia nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, co wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego. Kwestię tę powinny jednak rozstrzygnąć przepisy regulujące korzystanie ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Parafia wystąpi zatem o zrefundowanie podatku w ramach kosztów kwalifikowanych ze środków pomocowych. Ma też możliwość wniesienia skargi na tę interpretację.


Opracowała Justyna Niedbał, źródło www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz