Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Księgowość w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Czynność nie stanowiąca WNT - 2005.02.24

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 1471/NTR1/443-51/05/HG

Jeżeli dana czynność nie będzie mogła zostać uznana za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, mimo dostawy towaru z kraju UE, to podatnik nie powinien uwzględnić jej przy dokonywaniu rozliczeń podatku VAT, w tym w deklaracji INTRASTAT.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz