Pomoc eksperta

Aktywny druk

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

pobierz

Zawieszenie działalności

Jak wznowić działalność gospodarczą

Przedsiębiorca, który zawiesi działalność gospodarczą musi przed jej podjęciem złożyć pismo informujące o wznowieniu jej prowadzenia. Zawiadomienia podatnik dokonuje na druku CEiDG-1. Wskazuje w nim, że dokument traktuje jako aktualizacja wcześniej składanego wniosku w sprawie rejestracji działalności gospodarczej – uzupełniając pola dotyczące wznowienia.

Uwaga !

Faktyczne prowadzenie działalności bez zawiadomienia organów o fakcie wznowienia naraża podatnika na odpowiedzialność z tego tytułu ze względu na nieskładanie odpowiednich zawiadomień. Co więcej, przedsiębiorca, który zawiesi działalność i nadal ją wykonuje podlega obowiązkom w zakresie ZUS oraz powinien standardowo składać wszystkie deklaracje. Ich brak stanowi naruszenie przepisów zarówno skarbowych, jak i ubezpieczeniowych.

CEiDG-1 będzie drukiem właściwym również dla przedsiębiorców, którzy rejestracji oraz zawieszenia dokonywali jeszcze przed wprowadzeniem CEiDG-1 do użycia (czyli przed rozpoczęciem deregulacji). CEiDG-1 jest wnioskiem zintegrowanym do wszystkich urzędów – nie trzeba składać kolejnych pism w tym zakresie do US – w tym również w zakresie podatku VAT, do ZUS i do GUS.

Druk CEIDG-1 składany celem wznowienia działalności gospodarczej musi posiadać wypełnione pola dot. podmiotu wnioskującego o wznowienie (identyfikacja podmiotu) oraz poz. 1.04 – wniosek o wznowienie działalności gospodarczej i poz. 15.1 – termin wznowienia działalności. Zgłoszenie wznowienia nie musi oznaczać, że następuje ono automatycznie w dniu złożenia CEiDG-1. Zawieszenie działalności trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

W przypadku spółki cywilnej niezbędne jest wypełnienie części CEiDG-SC w zakresie terminu wznowienia.

Nie ma obecnie konieczności składania dodatkowych druków do ZUS i US w sprawie wznowienia. CEiDG-1 jest jednolitym wnioskiem na podstawie którego ZUS wznawia obowiązek podlegania składkom ubezpieczeniowym i społecznym.

Należy natomiast pamiętać, że miesiąc (okres), w którym dochodzi do wznowienia jest już okresem, w którym aktualizują się obowiązki podatnika i ubezpieczonego. Należy zatem składać dokumenty ubezpieczeniowe za ten okres oraz opłacać składki.

Wznowienie działalności nie ogranicza prawa zawieszania działalności w przyszłości. Podatnik może ponownie, nawet po jednym dniu prowadzenia przedsiębiorstwa, zawiesić je ponownie, byleby nie próbował zawiesić go na okres krótszy niż 30 dni. Odwieszenie działalności na jeden dzień może być jednak mało korzystne – składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego są niepodzielne i miesięczne (ich wartość nie podlega podziałowi na dni, w których wykonywano działalność w danym miesiącu).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 19-09-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015

Program PKPiR dla firm i biur

Bezpłatna opieka do końca 2018 roku!

Kup już od 119 zł

www.KsiegaPodatkowa.pl


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj