Pomoc eksperta

Aktywny druk

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

pobierz

Zawieszenie działalności

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Podstawowym dokumentem, jaki musi złożyć podatnik chcąc zawiesić działalność jest CEiDG-1. Podatnik wskazuje w nim, że dokument traktuje jako aktualizacja wcześniej składanego wniosku w sprawie rejestracji działalności gospodarczej.

CEiDG-1 będzie drukiem właściwym również dla przedsiębiorców, którzy rejestracji dokonywali jeszcze przed wprowadzeniem CEiDG-1 do użycia (czyli przed rozpoczęciem deregulacji). CEiDG-1 jest wnioskiem zintegrowanym do wszystkich urzędów – nie trzeba składać kolejnych pism w tym zakresie do US – w tym również w zakresie podatku VAT, do ZUS i do GUS.

Druk CEIDG-1 składany celem zawieszenia działalności gospodarczej musi posiadać wypełnione pola dot. podmiotu składającego wniosek (identyfikacja podmiotu) oraz pole 1.03 – wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej.

Formularz CEiDG-1 wskazujący zawieszenie działalności należy złożyć nie później niż w dniu zawieszenia. Innymi słowy nie można złożyć druku po dacie zawieszenia działalności. Dzień złożenia druku będzie dniem zawieszenia działalności gospodarczej pod warunkiem, że podmiot spełnia warunki zawieszenia (czyli nie podejmuje już działalności gospodarczej, nie zatrudnia pracowników itd.). Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Należy również wypełnić poz. 14.1 i 14.2 i 14.3 – okres zawieszenia oraz oświadczenie, że w okresie zawieszenia podatnik nie będzie zatrudniał pracowników.

Uwaga !

Podatnik ma prawo wznowić działalność przed upływem przewidywanego okresu, wskazanego w oświadczeniu. Oświadczenie w tym zakresie ma charakter wstępny i zawsze wymaga dodatkowego wypełnienia wniosku w dacie wznowienia działalności (poz. 15). W innym przypadku deklaracja z pozycji 14.2 nie będzie dla podatnika wiążąca – nie spowoduje automatycznego wznowienia.

W przypadku spółek cywilnych niezbędne jest wypełnienie części CEiDG-SC w zakresie zawieszenia oraz wskazania w tej części dat zawieszenia i przewidywanego wznowienia.

Uwaga inne druki

Zawieszenie działalności gospodarczej nie wymaga dodatkowo wyrejestrowania z ubezpieczenia ZUS czy też informowania US lub ZUS o tym zawieszeniu. Tym niemniej w okresie rozliczeniowym, za który następuje zawieszenie należy jeszcze:

  • Złożyć odpowiednie formularze,
  • Zapłacić składki ZUS i zaliczki na podatek.

Miesiąc, w którym następuje zawieszenie stanowi okres, za który przedsiębiorca powinien się jeszcze rozliczać z poszczególnymi organami i dopełniać w całości obowiązków związanych z prowadzeniem działalności.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 19-09-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015

Program PKPiR dla firm i biur

Bezpłatna opieka do końca 2018 roku!

Kup już od 119 zł

www.KsiegaPodatkowa.pl


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj