Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Jak ewidencjonować program komputerowy

Gazeta Prawna z dnia 2006-05-19
Agnieszka Pokojska

To w jaki sposób program komputerowy zostanie ujęty w księgach firmy zależy od jego przeznaczenia oraz od tego czy został on zakupiony, czy też wytworzony we własnym zakresie. Program będzie stanowił aktywa niematerialne i prawne tylko wówczas, gdy zostanie nabyty. Program podlega wówczas amortyzacji a do jego wartości początkowej wlicza się także koszty instalacji, uruchomienia i testowania. Jeżeli firma wytworzy program we własnym zakresie, to koszty jego wytworzenia powinny bezpośrednio być odnoszone w koszty. Jeżeli koszty te są znaczne a program ma być używany długoterminowo, to powinny być odniesione na konto "Czynne rozliczenia międzyokresowe” i rozliczana w następnych okresach sprawozdawczych.