W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Jak rozliczyć posiłki regeneracyjne
Świadczenia otrzymywane przez pracowników

Gazeta Prawna z dnia 2007-04-20
Krzysztof Tomaszewski

Jeżeli pracodawca zapewnia pracownikom całodzienne wyżywienie, mimo braku ustawowego obowiązku, to wówczas posiłki te nie są objęte zwolnieniem podatkowym. Zwolnienie w PIT można bowiem zastosować tylko wówczas, jeżeli do wydawania świadczeń w postaci posiłków pracodawcę zobowiązują szczegółowe przepisy prawa pracy. Zgodnie z tymi regulacjami pracodawca musi zapewnić , nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Posiłek taki powinien stanowić jedno dane gorące i napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy. Wszystkim pracownikom należy natomiast dostarczyć wodę zdatną do picia lub inne napoje, przy czym nie jest sprecyzowane, jakiego rodzaju mają to być napoje. Organy skarbowe uznają jednak, że jeżeli pracodawca zapewnia swoim pracownikom całodzienne wyżywienie, mimo braku ustawowego obowiązku, to wówczas posiłki te nie są świadczeniami wynikającymi z przepisów prawa pracy i jako takie nie korzystają ze zwolnienia podatkowego.