Rozlicz PIT za 2014 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Jak ujmować w księgach bony świąteczne
Świadczenia pracownicze

Gazeta Prawna z dnia 2006-11-27
Agnieszka Pokojska

Podatnicy mają często wątpliwości w kwestii prawidłowego rozliczenia podatkowego przekazywanych pracownikom bonów towarowych i paczek. Odmienne będzie potraktowanie tych świadczeń z podatkowego punktu widzenia w zależności od tego, czy będą one finansowane ze środków socjalnych, czy ze środków obrotowych. Jeżeli bony i paczki finansowane są z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), to nie powinny być wręczane każdemu pracownikowi, ale powinny być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Otrzymane bony będą stanowiły przychód pracowników, ale jeżeli będą finansowane z ZFŚS, to nie będzie konieczności płacenia od nich składek ZUS.

W przypadku paczek świątecznych finansowanych z ZFŚS ich wartość będzie zwolniona z opodatkowania do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Jeżeli świadczenia mieszczą się w limicie nie odprowadza się od nich ani podatku dochodowego, ani składek ZUS.

Jeżeli natomiast zakup paczek i bonów jest finansowany ze środków obrotowych pracodawcy, to świadczenia te będą obciążone podatkiem dochodowym, oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych. W związku z tym obciążenia te będą musiały zostać pokryte albo poprzez wpłatę odpowiedniej kwoty przez pracownika lub potrącone z wypłaty w kolejnym miesiącu.


Drukuj