W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Jakie odsetki, jeśli urząd nie zwróci VAT w terminie

Rzeczpospolita z dnia 2009-02-24
Monika Pogroszewska

„Różnica podatku niezwróconego w terminie” to kwota, co do której nie prowadzono postępowania wyjaśniającego – tak uznał 23 lutego 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów, której celem było usunięcie rozbieżności dotyczących stanu prawnego między 1 kwietnia 1997 r. a 30 kwietnia 2004 r. (sygn. IFPS 5/08). NSA uznał, że urząd skarbowy popada w zwłokę, jeśli nie zwróci podatku w terminie i nie dokona jego przedłużenia. W takiej sytuacji podatnikowi przysługuje pełne oprocentowanie naliczane po przekroczeniu przez organ podatkowy daty zwrotu. Jeśli jednak dochodzi do wszczęcia postępowania i przedłużenia terminu, przedsiębiorcy przysługują odsetki wynoszące 50 proc. Oznacza to, że odsetki 50-proc. odnoszą się zarówno do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, jak i postępowania podatkowego.

NSA sygn. IFPS 5/08