Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Jednorazowa amortyzacja to sposób na wyższe koszty
Jak rozliczyć firmowy majątek

Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-05-31
Andrzej Biedacha

Podatnicy rozpoczynający działalność i tzw. mali podatnicy mogą skorzystać z jednorazowej amortyzacji środków trwałych, także wprowadzając do ewidencji stare środki trwałe. Jednorazowej amortyzacji podlegają składniki majątku zaliczone do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Dotyczy to zarówno nowych, jak i używanych środków trwałych. Jednorazowo nie można amortyzować natomiast budynków lub budowli oraz wartości niematerialnych i prawnych. W jednym roku można jednorazowo zamortyzować środki trwałe o wartości 50 000 euro, co w 2007r. stanowi równowartość 199 000 zł. Takie zasady obowiązują dopiero od 1 stycznia 2007r., ale nie oznacza to, że środki trwałe nie muszą być kupione w tym roku, w którym je jednorazowo zamortyzowano. Muszą być natomiast wtedy wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Nowy sposób amortyzacji dotyczy więc także tzw. ujawnionych środków trwałych.