W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

ozporządzenie, stare zasady - Kasy fiskalne - Podatek VAT - Prasa

data: 2009-01-05

Nowe rozporządzenie, stare zasady Rzeczpospolita z dnia 2009-01-05 Nowością w tym roku jest odrębne rozporządzenie ministra finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy (DzU nr 228, nr 1509). Jeżeli podatnik chce skorzystać z ulgi na zakup kasy...

dnia nowe rozliczenia VAT dla kas - Kasy fiskalne - VAT - Prasa

data: 2008-10-30

Od grudnia nowe rozliczenia VAT dla kas Gazeta Prawna z dnia 2008-10-30 1 grudnia 2008 r. przyniesie zmiany w ustawie o VAT. Przy zakupie kasy fiskalnej podatnik będzie mógł pomniejszyć podatek lub wnioskować o zwrot w wysokości stanowiącej 90 proc. ceny zakupu, nie więcej niż 700 zł. Zgodnie z obowiązującymi dziś przepisami ...

e tylko piwo czy także zakąski - Kasy fiskalne - Podatek VAT - Prasa

data: 2008-10-30

W kasie tylko piwo czy także zakąski Rzeczpospolita z dnia 2008-10-30 1 listopada wchodzi w życie część przepisów zawartych w rozporządzeniu o kasach fiskalnych (Dz.U. nr 113 poz. 720). Od tego dnia handlujący alkoholem i papierosami będą musieli rejestrować sprzedaż za pomocą kasy. Zdaniem ekspertów obowiązek zakupu kas najbardziej uderzy w małe firmy.

rozporządzenia o kasach - Kasy fiskalne - VAT - Prasa

data: 2008-06-02

Nie ma rozporządzenia o kasach Gazeta Prawna z dnia 2008-06-02 Obecne rozporządzenie o kasach fiskalnych obowiązuje tylko do końca czerwca. Ministerstwo Finansów nie przygotowało jednak jeszcze projektu nowych przepisów. Przedsiębiorcy w ostatniej chwili dowiedzą się, czy od 1 lipca 2008 r. muszą...

a płytach zastąpią paragony - Kasy fiskalne - VAT - Prasa

data: 2007-12-21

Dane na płytach zastąpią paragony Gazeta Prawna z dnia 2007-12-21 Skrócenie pięcioletniego okresu przechowywania paragonów fiskalnych do roku a docelowo przechowywanie danych w formie elektronicznej, to pomysł nowo tworzonej sejmowej Nadzwyczajnej Komisji Przyjazne Państwo...

owe rozporządzenie w sprawie kas - Kasy fiskalne - VAT - Prasa

data: 2007-12-05

Jest nowe rozporządzenie w sprawie kas Gazeta Prawna z dnia 2007-12-05 Ministerstwo Finansów opracowało już projekt nowego rozporządzenia ministra finansów, zgodnie z którym 30 czerwca 2008 r. m.in. prawnicy i lekarze nie będą objęci obowiązkiem instalowania kas...

o wznowieniu działalności - Kasy fiskalne - Podatek VAT - Prasa

data: 2007-10-23

Kasa po wznowieniu działalności Rzeczpospolita z dnia 2007-10-23 Jeżeli podatnik był zobowiązany stosować kasę fiskalną a następnie działalność tą zlikwidował, to po jej wznowieniu także będzie musiał rejestrować obrót w kasie fiskalnej, uznał WSA w Olsztynie...

likwidacja działalności oznacza zwrot odliczenia - Kasy fiskalne - VAT - Prasa

data: 2007-10-19

Szybka likwidacja działalności oznacza zwrot odliczenia Gazeta Prawna z dnia 2007-10-19 Podatnicy podlegający obowiązkowi prowadzenia obrotu przy pomocy kas fiskalnych mogą odliczyć kwotę na zakup każdej z kas, zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 50 proc. ceny jej zakupu, jednak nie więcej niż 2,5 tys. zł...

aż bez paragonu może być wykroczeniem skarbowym - Kasy fiskalne - Podatek VAT - Prasa

data: 2007-10-08

Sprzedaż bez paragonu może być wykroczeniem skarbowym Skutki naruszenia obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-10-08 Podatnicy mają często wątpliwości, czy jeżeli sprzedaż na rzecz osób fizycznych udokumentują fakturą VAT a nie zarejestrują jej w kasie fiskalnej, to dwa czyny zabronione wymienione w kodeksie karnym skarbowym...

urowanie paliwa tylko z paragonem fiskalnym - Kasy fiskalne - Podatek VAT - Prasa

data: 2007-09-07

Refakturowanie paliwa tylko z paragonem fiskalnym Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2007-09-07 Od 1 października rozszerzy się lista towarów, których sprzedaż musi być rejestrowana przez kasę fiskalną. Obowiązek ten obejmie np. refakturowanie na pracowników kosztów paliwa za korzystanie z służbowych samochodów do celów prywatnych...

karze za brak kas - Kasy fiskalne - VAT - Prasa

data: 2007-07-17

Fiskus karze za brak kas Urzędy kontroli skarbowej sprawdzają działalność sezonową Gazeta Prawna z dnia 2007-07-17 Urzędy kontroli skarbowej rozpoczęły kontrole podatników prowadzących działalność sezonową, np. handlujących na straganach z pamiątkami, prowadzących budki z goframi i smażalnie ryb...

firmy muszą kupić kasę fiskalną - Kasy fiskalne - Podatek VAT - Prasa

data: 2007-07-05

Które firmy muszą kupić kasę fiskalną Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-07-05 Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych utrzymuje większość dotychczasowych rozwiązań. Jedyne zmiany to likwidacja niektórych zwolnień oraz rozszerzenie katalogu czynności zobowiązujących do instalacji kasy...

zyskać pieniądze wydane na kasę fiskalną - Kasy fiskalne - Podatek VAT - Prasa

data: 2007-07-05

Jak odzyskać pieniądze wydane na kasę fiskalną Warunki skorzystania z ulgi Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-07-05 Instalując w wymaganym terminie kasę fiskalną można odzyskać połowę wydatków poniesionych na jej zakup. Niedotrzymanie terminu wiąże się natomiast z odpowiedzialnością karną skarbową oraz utratą części odliczenia VAT...

sankcje za brak kasy fiskalnej - Kasy fiskalne - VAT - Prasa

data: 2007-06-04

Surowe sankcje za brak kasy fiskalnej Gazeta Prawna z dnia 2007-06-04 Posłowie utrzymali sankcję za naruszenie obowiązku stosowania kasy fiskalnej, ale będzie ona miała inną formę niż dotychczas. Rząd pierwotnie proponował całkowite zniesienie sankcji...

zanie telefonu z paragonem - Kasy fiskalne - Podatek VAT - Prasa

data: 2007-05-31

Przekazanie telefonu z paragonem Nieodpłatną dostawę też trzeba ewidencjonować Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-05-31 Większość urzędów skarbowych uważa, że w kasie fiskalnej należy ująć także nieodpłatne przekazanie np. sprzętu RTV, nagranych płyt CD i DVD oraz telefonów...

korekty, protokół lub storno - Kasy fiskalne - Podatek VAT - Prasa

data: 2007-05-31

Zeszyt korekty, protokół lub storno Zwrot towaru zarejestrowanego w kasie fiskalnej Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-05-31 Podatnicy mają wątpliwości, jak skorygować w kasie fiskalnej obrót w przypadku zwrotu towaru przez klienta. Przepisy nie regulują bowiem tej kwestii...

ziałalność, stary limit - Kasy fiskalne - Podatek VAT - Prasa

data: 2007-05-21

Nowa działalność, stary limit Zwolnienie z obowiązku rejestrowania kasy fiskalnej Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-05-21 Jeżeli podatnik zlikwiduje działalność i założy nową, to zdaniem urzędów skarbowych kontynuuje działalność i nie obowiązuje go nowy limit obrotów, którego przekroczenie powoduje obowiązek instalacji kasy fiskalnej...

up tańszych kas będą wyższe rekompensaty - Kasy fiskalne - VAT - Prasa

data: 2007-04-10

Za zakup tańszych kas będą wyższe rekompensaty Nowy limit odliczeń wydatków na kasy fiskalne Gazeta Prawna z dnia 2007-04-10 Nowelizacja ustawy o VAT zakłada zmianę zasad odliczeń dla podatników dokonujących zakupu kas fiskalnych. Podatnicy będą mogli odliczyć 90 proc. ceny zakupu kasy, jednak nie więcej niż 700 zł...

enia od obowiązku posiadania kas fiskalnych przedłużone o pół roku - Kasy fiskalne - Podatek VAT - Prasa

Rzeczpospolita data: 2006-12-29

Zwolnienia od obowiązku posiadania kas fiskalnych przedłużone o pół roku Zmiana rozporządzenia już opublikowana Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-12-29 Opublikowana została już zmiana rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych, zgodnie z którym firmy, które dotychczas nie musiały zainstalować kas fiskalnych, jeszcze przez pół roku będą zwolnione z tego obowiązku...

ka podatnika ochroni przed kasą - Kasy fiskalne - Podatek VAT - Prasa

data: 2006-12-14

Pomyłka podatnika ochroni przed kasą Rozporządzenia o urządzeniach fiskalnych Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-12-14 Umieszczony na stornie Ministerstwa finansów projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych zawiera błędy, które mogą prowadzić do paradoksalnych sytuacji...

awca decyduje, co wpisać na paragonie - Kasy fiskalne - VAT - Prasa

data: 2006-11-08

Sprzedawca decyduje, co wpisać na paragonie Gazeta Prawna z dnia 2006-11-08 Sprzedawcy użytkujący kasy fiskalne mają często wątpliwości, jakie dane powinny być zawarte na paragonie fiskalnym. Nie wszystkie paragony musza zawierać szczegółowe dane dotyczące sprzedawanych towarów...

piraci mają kasę? - Kasy fiskalne - Podatek VAT - Prasa

data: 2006-10-23

Gdzie piraci mają kasę? Gazeta Wyborcza z dnia 2006-10-23 Od początku września obowiązuje obowiązek instalacji kasy fiskalnej w przypadku sprzedaży choćby jednaj płyty CD. Resort finansów chciał w ten sposób utrudnić życie piratom...

awidłowo rozliczać reklamacje w kasie fiskalnej - Kasy fiskalne - VAT - Prasa

data: 2006-10-12

Jak prawidłowo rozliczać reklamacje w kasie fiskalnej Ewidencjonowanie podatku od towarów i usług Gazeta Prawna z dnia 2006-10-12 Podatnicy VAT ewidencjonujący obrót w kasie fiskalnej mają wątpliwości, jak ewidencjonować korekty tego obrotu, np. z powodu reklamacji i zwrotów. Nie ma bowiem fizycznej możliwości dokonania korekty w danych zapisanych w pamięci fiskalnej...

rzeba zachować - Kasy fiskalne - VAT - Prasa

data: 2006-10-02

Dane trzeba zachować Gazeta Prawna z dnia 2006-10-02 Dane z paragonów fiskalnych mogą być przechowywane także na nośnikach elektronicznych. Paragon w formie papierowej trzeba wówczas przechowywać tylko przez pół roku...

zanie podatku VAT - Kasy fiskalne - Podatek VAT - Prasa

data: 2006-09-26

Rozliczanie podatku VAT Puls Biznesu z dnia 2006-09-26 Zdaniem autora przekazując nieodpłatnie pracownikom i osobom trzecim płyty CD i DVD nie trzeba po 1 września ewidencjonować takiego przekazania za pomocą kasy fiskalnej...

sprzedaż w kasie, inna poza kasą - Kasy fiskalne - Podatek VAT - Prasa

data: 2006-09-14

Jedna sprzedaż w kasie, inna poza kasą Wyłączenie ze zwolnień dotyczy konkretnych dostaw Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-09-14 Zgodnie z nowym rozporządzeniem o kasach fiskalnych, od 1 września sprzedaż niektórych towarów należy zaewidencjonować w kasie, ale nie oznacza to konieczności rejestracji w niej wszystkich dostaw detalicznych...

wlec termin instalacji kasy - Kasy fiskalne - Podatek VAT - Prasa

data: 2006-08-31

Jak odwlec termin instalacji kasy Obowiązek rejestracji obrotu w kasach dla nowych grup podatników Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-08-31 Od jutra wiele firm będzie musiało stosować kasy fiskalne. Niektórzy podatnicy będą jednak mogli odwlec moment ich instalacji...

odzyskać połowę wydatku - Kasy fiskalne - Podatek VAT - Prasa

data: 2006-08-31

Można odzyskać połowę wydatku Ulga na zakup kasy rejestrującej Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-08-31 Przedsiębiorcy zobowiązani do instalacji kas fiskalnych mogą odzyskać połowę ich ceny w formie ulgi, którą przewiduje ustawa o VAT. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć 2500 zł...

w Internecie, a kasa prawdziwa - Kasy fiskalne - Podatek VAT - Prasa

data: 2006-07-28

Sklep w Internecie, a kasa prawdziwa Kolejny raz rozporządzenie budzi wątpliwości podatników Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-07-28 Od 1 września znaczna część firm będzie musiała zainstalować kasy fiskalne. Obowiązek ten będzie dotyczył także sprzedaży przez Internet sprzętu RTV, płyty CD i DVD czy wyrobów z metali szlachetnych...

a ulga na zakup kasy - Kasy fiskalne - VAT - Prasa

data: 2006-05-15

Niższa ulga na zakup kasy Gazeta Prawna z dnia 2006-05-15 Ministerstwo Finansów planuje od 1.01.2007r. zmienić wysokość zwrotu wydatków na zakup kasy fiskalnej. Zwrot miałby wynieść 90% ceny zakupu kasy, ale odliczenie nie będzie mogło być większe niż 700 zł...

iskalne na bazarach - Kasy fiskalne - Podatek VAT - Prasa

data: 2006-04-26

Kasy fiskalne na bazarach Gazeta Wyborcza z dnia 2006-04-26 Ministerstwo Finansów chce aby wszyscy podatnicy instalowali kasy fiskalne. Zniesiony miałby być limit 40 tys. zł, którego przekroczenie powoduje dziś konieczność instalacji kasy...

dy kasa w warsztacie samochodowym - Kasy fiskalne - Podatek VAT - Prasa

data: 2006-04-13

Od kiedy kasa w warsztacie samochodowym Brak zwolnienia tylko dla konkretnej dostawy Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-04-13 Od 1 września 2006r. podatnicy prowadzący warsztaty samochodowe będą musieli zainstalować kasy fiskalne, chyba że będą prowadzić sprzedaż zwolnioną z VAT...

iskalne w tym roku nie dla wszystkich - Kasy fiskalne - Podatek VAT - Prasa

data: 2006-03-07

Kasy fiskalne w tym roku nie dla wszystkich Zwolnienia z ewidencjonowania obrotów przedłużone na starych zasadach Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-03-07 Gotowy jest już projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych, które przedłuż zwolnienie z konieczności instalacji do czasu osiągnięcia limitu obrotów 40 tys. zł. Nie wszyscy podatnicy skorzystają jednak z tego przywileju...

irmy bez kas fiskalnych - Kasy fiskalne - VAT - Prasa

data: 2006-02-15

Nowe firmy bez kas fiskalnych Gazeta Prawna z dnia 2006-02-15 Ministerstwo Finansów przyznało się do błędu, jakim były regulacje zawarte w grudniowym rozporządzeniu dotyczącym obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas fiskalnych. Przygotowany jest już jednak projekt rozporządzenia likwidującego nieprawidłowości...

rzedsiębiorcy nie muszą kupować kas - Kasy fiskalne - Podatek VAT - Prasa

data: 2006-02-13

Mali przedsiębiorcy nie muszą kupować kas Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-02-13 Kto wykazuje obroty poniżej 35 tys. euro rocznie, nie będzie musiał instalować kasy fiskalnej i zapłaci zryczałtowany VAT - takie są propozycje Ministerstwa Finansów. Na tę zmianę podatnikom przyjdzie jednak poczekać...

datników zależy od urzędów skarbowych - Kasy fiskalne - Podatek VAT - Prasa

data: 2006-02-08

Los podatników zależy od urzędów skarbowych Problem kas rejestrujących Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-02-08 Podatnicy, którzy nie zainstalowali od początku roku kas fiskalnych są zdani na łaskę urzędów skarbowych. Ministerstwo Finansów nie przekazało bowiem urzędom skarbowym żadnych wytycznych w tej kwestii...

swoje obroty i zmniejsz podatek - Kasy fiskalne - Podatek VAT - Prasa

data: 2006-02-07

Policz swoje obroty i zmniejsz podatek Puls Biznesu z dnia 2006-02-07 Podatnicy, którzy po raz pierwszy muszą zamontować kasę fiskalną mogą skorzystać z tzw. ulgi na kasę fiskalną, polegającą na odliczeniu od podatku VAT połowy ceny zakupu kasy (bez VAT), ale nie więcej niż 2,5 tys. zł...

e założył kasy, ten już stracił - Kasy fiskalne - Podatek VAT - Prasa

data: 2006-01-30

Kto nie założył kasy, ten już stracił Ministerstwo Finansów potwierdza niekorzystną interpretację Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-01-30 Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w roku 2005, od 1 stycznia 2006r. musieli zamontować kasy fiskalne. Wielu jednak tego nie zrobiło kierując się ustnymi informacjami Ministerstwa Finansów...

la kolejnych podatników - Kasy fiskalne - VAT - Prasa

data: 2005-12-19

Kasy dla kolejnych podatników Błąd czy celowe działanie Gazeta Prawna z dnia 2005-12-19 Nowe rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące m.in. obowiązku instalowania kas fiskalnych zawiera przepisy, które różnią się od dotychczasowych regulacji i budzą wiele kontrowersji...

ki i korepetytorzy bez kas rejestrujących - Kasy fiskalne - Podatek VAT - Prasa

data: 2005-12-12

Dorożki i korepetytorzy bez kas rejestrujących Minister ogranicza listę zwolnionych Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2005-12-12 W dzisiejszym Dzienniku Ustaw ma zostać opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z 6 grudnia, które w znacznym stopniu ograniczy liczbę przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku instalowania kas fiskalnych. Zwolnienie przestanie obowiązywać z dniem 1 kwietnia 2006r...

samochód i po limicie - Kasy fiskalne - Podatek VAT - Prasa

data: 2005-12-01

Jeden samochód i po limicie Kasy rejestrujące w komisie Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-12-01 Podatnicy VAT, którzy nie przekroczą limitu obrotów 40 tys. zł nie będą musieli instalować kasy fiskalnej. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność to limit ten wynosi tylko 20 tys. zł. Montażu kas fiskalnych nie uda się najprawdopodobniej uniknąć osobom prowadzącym komis i sprzedających drogie przedmioty...

zi podatnikowi, który nie instaluje kasy - Kasy fiskalne - VAT - Prasa

data: 2005-11-24

Co grozi podatnikowi, który nie instaluje kasy Gazeta Prawna z dnia 2005-11-24 Przedsiębiorcy dokonując zakupu kasy fiskalnej mają prawo odliczyć od podatku należnego 50% ceny netto zakupu, ale nie więcej niż 2.500 zł. Warunkiem odliczenia jest złożenie w urzędzie skarbowym przed terminem rozpoczęcia ewidencji pisemnego oświadczenia o liczbie kas i miejscu ich używania...

j, gdzie chcesz, byle z kasą przenośną - Kasy fiskalne - VAT - Prasa

data: 2005-10-13

Handluj, gdzie chcesz, byle z kasą przenośną W piątek w sklepie, w sobotę na targu Puls Biznesu 2005-10-13, s.22 Podatnicy dokumentujący sprzedaż za pomocą kas fiskalnych mogą dokonywać sprzedaży w różnych miejsca używając tej samej kasy. Przede wszystkim parametry techniczne kasy muszą pozwalać na jej instalacje w dwóch miejscach...

ze już z kasą - Kasy fiskalne - VAT - Prasa

data: 2005-09-29

Pojutrze już z kasą 30 września kończy się zwolnienie Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2005-09-29 30 września kończy się zwolnienie z obowiązku instalowania kas fiskalnych dla przedsiębiorców świadczących usługi związane z wyświetlaniem filmów, taśm wideo oraz wyświetlaniem filmów na innych nośnikach (PKWiU 92.13.)...

onika zastąpi papier - Kasy fiskalne - VAT - Prasa

data: 2005-09-09

Elektronika zastąpi papier Kasy fiskalne Gazeta Prawna z dnia 2005-09-09 Podatnicy, którzy są zobowiązani ewidencjonować obrót za pomocą kasy fiskalnej muszą przechowywać wydruki z kas przez okres 5 lat. W Ministerstwie Finansów trwają obecnie prace nad rozporządzeniem, które miałoby zlikwidować ten obowiązek...

iedziałku paragon za fryzurę - Kasy fiskalne - VAT - Prasa

data: 2005-04-29

Od poniedziałku paragon za fryzurę Kasy fiskalne u nowych grup podatników Gazeta Prawna z dnia 2005-04-29 strona 5 Wiesława Moczydłowska Już po weekendzie, bo od 1 maja 2005 r. obowiązkiem ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących zostaną objęte nowe grupy podatników. Będą to m.in. fryzjerzy i kosmetyczki...