Klasyfikacje

 

Klasyfikacje odgrywają niezmiernie istotną rolę w codziennym obrocie rynkowym. Nie służą wyłącznie celom statystycznym. Prawidłowa systematyka oraz sklasyfikowanie towaru, usługi, wyrobu czy materiału jest podstawą właściwego naliczenia podatków i opłat pozapodatkowych.

 

<< Sprawdź wyszukiwarkę klasyfikacji PKWiU >>
 

Polska klasyfikacja wyrobów i usług (PKWiU)

Służy m.in.:

 • ustalaniu prawidłowej stawki podatku VAT i zwolnień z podatku (jeżeli ustawa o VAT powołuje się na klasyfikację),
 • stosowania zwolnień z kasy fiskalnej,
 • prawidłowemu wystawianiu faktur VAT (oznaczenie PKWiU ujęte być musi na części wystawianych faktur),
 • ustalaniu zwrotu podatku VAT za materiały budowlane w budownictwie mieszkaniowym,
 • celom statystycznym oraz w innych dziedzinach gospodarki.

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT)

Służy m.in.:

 • stosowaniu prawidłowej metody amortyzacji środków trwałych (liniowa, indywidualna, progresywna, degresywna),
 • ustaleniu właściwej stawki amortyzacyjnej,
 • stosowaniu amortyzacji de minimis,
 • prowadzeniu prawidłowo ewidencji środków trwałych i wykazów tych środków,
 • innym celom niż podatkowe (m.in. pozyskiwanie środków europejskich).

CN (Combined Nomenclature)

Służy m.in.:

 • ustalaniu stawki celnej dla importu i eksportu,
 • ustaleniu stawki akcyzy

PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)

Służy m.in.

 • statystyce obrotu gospodarczego w kraju,
 • prawidłowemu sporządzeniu CEiDG-1,
 • wpisom na NIP-1 i NIP-2 (jeżeli są obowiązkowe),
 • innym celom niż podatkowe (m.in. pozyskiwanie środków europejskich),
 • ustaleniu prawidłowej stawki na ubezpieczenie wypadkowe (zaklasyfikowanie podmiotu do odpowiedniej grupy ryzyka).
Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl
Data publikacji: 10-01-2012

 

 


Komentarze

Autor: Łukasz (13-03-2018 14:51:08)
Temat: klasyfikacje
jeśli chodzi o klasyfikacje (KŚT, PKWiU, PKD, PKOB) polecam Kancelarie Klasyfikacyjną eklasyfikacje.pl - pomagają mailowo za darmo
Autor: kinga (09-01-2018 08:29:15)
Temat: moze byc
bywalo lepiej
Autor: karola (17-04-2014 09:24:10)
Temat: klasyfikacja
Dobra strona
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz