Kodeksy i prawo gospodarcze

Kodeksy - teksty aktualne

Kodeks cywilny
z dnia 23.04.1964 (Dz.U. nr 16 poz.93 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 15.02.2017

Kodeks postępowania cywilnego
z dnia 17.11.1964 (Dz.U. nr 43 poz. 296 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 15.02.2017

Kodeks spółek handlowych
z dnia 15.09.2000 (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 19.01.2015

Kodeks pracy
z dnia 26.06.1974 (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 22.09.2016

Kodeks karny skarbowy
z dnia 10.09.1999 (Dz.U. 2013 poz. 186 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 08.03.2017

Kodeks postępowania administracyjnego
z dnia 14.06.1960 (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168)

pobierz.pdf - aktualizacja 26.03.2015

 

Akty prawne - Działalność gospodarcza - teksty aktualne
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
z dnia 02.07.2004 (Dz.U. nr 173 poz. 1807 tekst jedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 01.03.2017

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
z dnia 20.08.1997 (Dz.U. Nr 121, poz. 769 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 04.04.2017

Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze
z dnia 28.02.2003 (Dz.U. Nr 60, poz. 535 tekst ujedn.)

pobierz.pdf - aktualizacja 25.02.2015