Intrastat

Nomenklatura scalona

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż od dnia 1 stycznia 2011 r. w zakresie używanych w zgłoszeniach INTRASTAT kodów towarowych obowiązuje Nomenklatura Scalona, określona w załączniku nr I do rozporządzenia Rady EWG Nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z dnia 7 września 1987 r., str. 1 i n.).

Załącznik ten został ostatnio zmieniony rozporzadzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/705 z dnia 19 kwietnia 2017 roku zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2568/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

 

<< Kody CN 2017

  • data utworzenia: 02-02-2012
  • data modyfikacji: 05-12-2017

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz