Pomoc eksperta

Intrastat

Nomenklatura scalona

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż od dnia 1 stycznia 2011 r. w zakresie używanych w zgłoszeniach INTRASTAT kodów towarowych obowiązuje Nomenklatura Scalona, określona w załączniku nr I do rozporządzenia Rady EWG Nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z dnia 7 września 1987 r., str. 1 i n.).

Załącznik ten został ostatnio zmieniony rozporzadzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. Nr L 282, z 28.10.2011 r.).

 

Źródło: MF

 

 

 

 

Nomenklatura scalona 2013/2014 - klucz przejścia

Kody nomenklatury scalonej 2014 - wersja opisowa (excel)

Kody nomenklatury scalonej 2013 - wersja opisowa (excel)

Kody nomenklatury scalonej 2012

  • data utworzenia: 02-02-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015

   

Rozwijaj firmę z Finetto.
Zespół ekspertów asystuje Ci wtedy, kiedy tego potrzebujesz.
Kadry, płace, prawo, finanse, ubezpieczenia, kurier, magazyn,
opieka zdrowotna, aplikacja on-line ...
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj