Adresy administracji skarbowej

Kontrola skarbowa

Dla Państwa podajemy wykaz numerów telefonicznych oraz adresów urzędów kontroli skarbowej w Polsce.

Aktualizacja: 19.11.2014

Wykaz numerów telefonicznych oraz adresów urzędów kontroli skarbowej
dolnośląskie Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
Adres: ul.Stacyjna 10
Kod: 53-613 Wrocław
Nr kierunkowy:
Nr centr.telef.:
Fax:
0-71
355-75-00
355-33-06
kujawsko-pomorskie Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy
Adres: ul.Marcinkowskiego 7
Kod: 85-056 Bydgoszcz
Nr kierunkowy:
Nr centr.telef.:
Fax:
0-52
325-61-61
322-99-60
lubelskie Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie
Adres: ul. Lubomelska 1-3
Kod: 20-072 Lublin
Nr kierunkowy:
sekretariat:
Fax:
0-81
742-47-14
532-38-30
lubuskie Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze
Adres: ul. Batorego 18
Kod: 65-083 Zielona Góra
Nr kierunkowy:
sekretariat:
Fax:
0-68
456-08-00
456-08-04
łódzkie Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi
Adres: ul. Księdza Brzóski 24
Kod: 91-315 Łódź
Nr kierunkowy:
Nr centr.telef.:
Fax:
0-42
654-11-31
654-13-86
małopolskie Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie
Adres: ul. Łokietka 20
Kod: 30-016 Kraków
Nr kierunkowy:
Nr centr.telef.:
Fax:
0-12
299-21-00
299-22-00
mazowieckie Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie
Adres:
ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa 
Nr kierunkowy:
Nr centr.telef.:
Fax:
0-22
207-95-10 207-95-90
opolskie Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu
Adres: ul. Drzymały 22
Kod: 45-342 Opole
Nr kierunkowy:
Nr centr.telef.:
Fax:
0-77
401-78-00
456-68-11
podkarpackie Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie
Adres: ul. Geodetów 1
Kod: 35-959 Rzeszów
Nr kierunkowy:
Nr centr.telef.:
Fax:
0-17
862-58-05
862-14-76
podlaskie Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku
Adres: Al.Tysiąclecia Państwa Polskiego 8
Kod: 15-111 Białystok
Nr kierunkowy:
Nr centr.telef.:
Fax:
0-85
878-53-00
675-43-65
pomorskie Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
Adres: ul. Chłopska 3
Kod: 80-362 Gdańsk Przymorze
Nr kierunkowy:
Nr centr.telef.:
Fax:
0-58
553-91-91
553-38-98
śląskie Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Adres: ul. Paderewskiego 32b
Kod: 40-282 Katowice
Nr kierunkowy:
Nr centr.telef.:
Fax:
0-32
358-18-00
358-19-47
świętokrzyskie Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach
Adres: ul. Sandomierska 105
Kod: 25-324 Kielce
Nr kierunkowy:
Nr centr.telef.:
Fax:
0-41
364-26-13
364-26-15
warmińsko-mazurskie Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie
Adres: ul. Lubelska 37
Kod: 10-408 Olsztyn
Nr kierunkowy:
Nr centr.telef.:
Fax:
0-89
532-40-00
532-40-01
wielkopolskie Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu
Adres: ul. Strzelecka 2/6
Kod: 61-845 Poznań
Nr kierunkowy:
Nr centr.telef.:
Fax:
0-61
858-31-00
661-05-04
zachodniopomorskie Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie
Adres: ul. Małopolska 44
Kod: 70-515 Szczecin
Nr kierunkowy:
Nr centr.telef.:
Fax:
0-91
431-91-00
433-46-50