Korekty faktur

Korekty faktur - skutki w podatku od towarów i usług (VAT)

Korekta faktury powodować będzie z jednej strony powstanie obowiązku podatkowego u dostawcy, z drugiej – prawo do odliczenia VAT po stronie nabywcy. W zależności, czy faktura korygująca podwyższa czy obniża wartość podstawy opodatkowania lub kwoty podatku, podatnik będzie musiał dopłacić VAT lub też będzie miał prawo do podwyższenia zwrotu lub przesuwanej na następne okresy rozliczeniowe nadpłaty podatku.

Korekta VAT u dostawcy

W przypadku gdy podstawa opodatkowania (oraz kwota podatku) ulega zmniejszeniu (faktura korygująca in minus) w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia dokonuje się na bieżąco (nie trzeba korygować wstecznie VAT). Korekta możliwa jest w okresie jej wystawienia, jeżeli podatnik uzyska przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenie otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę.
 

Na przykład

Podatnik koryguje in minus fakturę z marca wystawiając fakturę korygującą w kwietniu. 15 maja otrzymuje potwierdzenie, że faktura korygująca dotarła do nabywcy 30 kwietnia. Korektę in minus ujmuje on w deklaracji za miesiąc kwiecień, składaną do 25 maja.

Podatnik koryguje in minus fakturę z marca wystawiając fakturę korygującą w kwietniu. 15 maja otrzymuje potwierdzenie, że faktura korygująca dotarła do nabywcy 3 maja. Korektę in minus ujmuje on w deklaracji za miesiąc maj, składaną do 25 czerwca.
 

Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.
 

Na przykład

Podatnik koryguje in minus fakturę z marca wystawiając fakturę korygującą w kwietniu. 26 maja otrzymuje potwierdzenie, że faktura korygująca dotarła do nabywcy 30 kwietnia. Korektę in minus ujmuje on w deklaracji za miesiąc maj.
 

Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się w:

  • eksporcie towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów;
  • dostawie towarów i świadczeniu usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
  • sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług gospodarki miejskiej i sanitarnych;
  • gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

W przypadku faktury korygującej in plus u dostawcy moment rozliczenia korekty zależy od tego, jakie przyczyny powodowały korektę. Jeżeli przyczyny istniały już w momencie wystawiania faktury pierwotnej (np. błąd w stawce podatku) – korektę trzeba przeprowadzić za okres, w którym powstał pierwotnie obowiązek podatkowy. Jeżeli natomiast korekta wynika z przyczyn późniejszych – korekty dokonuje się w okresie, w którym występują te przyczyny.


Korekta u nabywcy

W rozliczeniu VAT u nabywcy nie dochodzi do tak znaczących różnic w księgowaniu faktur korygujących. Faktury korygujące obniżające wartość pierwotnie odliczonego VAT ujmuje się w okresie, w którym podatnik fakturę otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

W przypadku faktur korygujących, których nabywca nie otrzymał mimo udokumentowanej próby ich doręczenia, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dowiedział się o warunkach, na jakich transakcja została zrealizowana.

Fakturę ujmuje się wyłącznie w danym okresie, a nie w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Faktury podwyższające wartość podatku odliczanego należy ująć na zasadzie korekty - w  okresie wystąpienia lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Faktury pomyłkowe

Jeżeli korekcie podlegają inne pozycje faktury, które nie zmieniają kwot deklarowanych – faktury korygujące oraz noty korygujące podpina się pod pierwotne faktury VAT, w związku z którymi je wystawiono.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 24-04-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Autor: dociekliwy (03-12-2014 10:54:16)
Temat: Błąd
Panie Szulczewski od kiedy kwiecień ma 31 dni ? Wstyd żeby analityk nie znał kalendarza
Dodaj swój komentarz