Rozlicz PIT za 2016 rok

Pobierz bezpłatny program i rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Prawo do korekty

W przypadku dostrzeżenia błędu w złożonej deklaracji jak i informacji składanej organowi państwa, podatnik ma możliwość naprawić swój błąd korygując druk pierwotnie złożony. Odpowiednio złożona korekta pozwala nie tylko uzdrowić stan dokumentacji posiadanej przez podatnika (doprowadzić ją do stanu zgodnego z prawem), ale również skutkuje brakiem sankcji urzędowych związanych z różnego rodzaju odpowiedzialnością.

Składający deklarację powinien liczyć się z kilkoma rodzajami odpowiedzialności:

  • odsetki za zwłokę - które złożenie korekty może ograniczyć,
  • sankcja karna,
  • dodatkowa opłata za zwłokę,
  • uregulowanie korygowanej należności publicznoprawnej.

W zależności, jakiego rodzaju druk jest korygowany, podatnik musi postępować zgodnie z procedurą właściwą dla danego typu czynności (np. spraw podatkowych, ZUS, statystycznych).

Wzór korekty

Nie można ustalić jednorodnej zasady ustalenia wzoru druku korekty, gdyż wykonuje się je inaczej przy sprawach podatkowych, a inaczej w sprawach ZUS czy statystycznych. Obowiązują dwa typu korekt:

  • druk wyjaśniający plus deklaracja korygująca - czyli pismo, w którym wskazuje się, że składana jest deklaracja korygująca z wyjaśnieniem przyczyn korekty,
  • deklaracja korygująca - czyli wprowadzenie kolejnego druku jako "nakładki" poprzednio złożonej deklaracji bez wyjaśnienia przyczyny (np. sprawy korekt deklaracji ZUS).

Druk wyjaśniający korektę z podaniem jej przyczyn obowiązuje w przypadku korekt podatkowych.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 18-10-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj