W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Koszt w dacie wystawienia faktury
Koszty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2007-02-08
Anna Koleśnik

Od 1 stycznia 2007r. datą poniesienia kosztu jest dzień wystawienia faktury, także dla tych, którzy do tej pory rozliczali koszty metodą kasową. Taki wniosek wypływa z wyjaśnień Ministerstwa Finansów przesłanych redakcji. Zdaniem MF data poniesienia kosztu jest taka sama dla wszystkich podatników. W takich okolicznościach powstają wątpliwości, jak powinni rozliczyć koszty podatnicy, którzy do tej pory stosowali metodę kasową i otrzymali fakturę w grudniu 2006r. a zapłaty dokonali w styczniu 2007r. Zdania urzędów skarbowych i doradców podatkowych są w tej kwestii podzielone. Leszek Porowski, doradca podatkowy z Oświęcimia, radzi, by faktury, które zostały wystawione w 2006 r. i dotyczą kosztów 2006 r., uwzględnić jeszcze w 2006 r., mimo że nie zostały zapłacone., a jeżeli dotyczą kosztów 2007r., to należy je ująć w kosztach 2007r. Hanna Lubińska, doradca podatkowy z Kancelarii Doradców i Audytorów w Poznaniu, uważa, że koszty te należy rozliczyć w 2007r.