Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Modernizacja cudzego stoiska handlowego kosztem podatkowym - 2014.04.01

Składki opłacone za pracownika nie stanowiące kosztów podatkowych - 2014.01.27

Korekty związane ze zwrotami towaru – prawidłowe ujęcie w PIT i CIT - 2014.01.27

Szkolenie dla kontrahentów w kosztach podatkowych - 2014.01.27

Rodzaje wydatków zwiększających i nie wpływających na wartość początkową środka trwałego - 2014.01.10

Dokument WZ od kontrahenta jako dowód poniesienia kosztów - 2014.01.10

BITcoin a różnice kursowe - 2013.12.19

Kawa i ciastka a przychód podatkowy pracowników i kontrahentów - 2013.12.19

Zlikwidowane zapasy magazynowe w kosztach podatkowych - 2013.12.18

Kilometrówka a czynsz najmu samochodu osobowego - 2013.11.08

Przyporządkowanie różnic kursowych do działalności zwolnionej z podatku PIT i CIT - 2013.11.07

Nagrody z zysku dla pracowników nie stanowią kosztu podatkowego - 2013.10.31

Amortyzacja samochodu otrzymanego w drodze loterii kosztem uzyskania przychodu - 2013.10.23

Wstępna opłata leasingowa kosztem uzyskania przychodu w momencie poniesienia - 2013.10.23

Składki ZUS płacone za pracownika w jego PIT-11 i w kosztach - 2013.09.24

Wydatki sprzed dnia założenia działalności kosztem - 2013.09.20

Wydatki poniesione z tytułu zapewnienia handlowcom noclegów w hotelach kosztem (...) - 2013.09.18

Odsetki od leasingu kosztem w dacie ich zapłaty (ujęcia w księgach ich zapłaty) - 2013.09.04

Prawo wliczenia w koszty wartości diet z tytułu działalności doradczej (...) - 2013.08.26

Opodatkowanie kosztów dojazdu i kosztów noclegu przez biegłego sądowego - 2013.08.26

Koszty przewodu doktorskiego wydatkiem przedsiębiorcy - 2013.08.02

Leasing operacyjny budynku połączony z leasingiem finansowym gruntu - 2013.07.19

Wydatki sprzed otwarcia firmy czasem nie będą kosztem podatkowym - 2013.07.17

Usługi prawnicze zastępstwa procesowego w kosztach podatkowych - 2013.07.10

Przedsiębiorca też może rozliczać diety będąc w podróży służbowej - 2013.07.01

Opłata za stworzenie dzieła i za przeniesienie praw do dzieła jako wartość niematerialna i prawna - 2013.06.28

Wydatek na wycieczkę przekazaną jako bonus może być kosztem podatkowym - 2013.06.25

Czynsz inicjalny i zerowy w kosztach - 2013.04.19

Sprzedaż jako towar używany pojazdu wykupionego z leasingu - 2013.04.16

Przekazanie pojazdu z działalności zmusza do korekty kosztów nabycia - 2013.04.15

Koszty posiedzeń oraz spotkań okolicznościowych Rady Nadzorczej kosztem podatkowym - 2013.03.15

Wierzytelności umorzone w kosztach - 2013.03.14

Ubezpieczenia pojazdów proporcjonalnie w koszty - 2013.03.06

Wydatki na organizację świąt branżowych kosztami podatkowymi - 2013.02.13

Kara umowna za nieuzyskany kredyt nie jest kosztem - 2013.02.08

Zwrot towarów a rozliczenie poniesionych kosztów uzyskania - 2013.02.01

Czy umorzone wierzytelności stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie zwolnienia z długu? - 2013.02.01

Moment rozpoznania przychodu z premii za ryzyko - 2013.01.30

Księgowanie opłat ubezpieczeniowych jako kosztu leasingu operacyjnego - 2013.01.22

Wydatki na organizację poczęstunków dla kontrahentów w restauracjach w kraju lub poza jego granicami
nie zawsze kosztem uzyskania przychodu
- 2013.01.09

Wydatek na nocleg w czasie studiów jest kosztem podatkowym przedsiębiorcy - 2013.01.03

Doradztwo rozlicz w kosztach proporcjonalnie - 2012.05.22

Garaż kontenerowy na pojazd służbowy można amortyzować - 2012.12.05

Wydatków na spotkania biznesowe w biurze firmy nie zaliczysz do kosztów podatkowych - 2012.11.30

Drobne upominki dla pracownika a koszty podatkowe - 2012.11.27

Kwiaty dla pracownika kosztem uzyskania przychodu - 2012.11.27

Kontynuacja leasingu dopuszczalna po aporcie przedsiębiorstwa leasingobiorcy - 2012.11.22

Pojazd dzierżawiony długoterminowo rozliczysz bez ewidencji jego przebiegu - 2012.11.21

Odsetki od pożyczki wspólników nie podwyższą wartości początkowej środka trwałego - 2012.11.20

Kosztu kredytu nie rozliczysz jako koszt sprzedaży nieruchomości - 2012.11.15

Odpisy amortyzacyjne proporcjonalne do wartości posiadanego zysku - 2012.11.13

Spółka osobowa może rozliczyć koszt umowy o prawa autorskie ze wspólnikiem - 2012.11.13

Kara umowna za zwłokę kosztem uzyskania przychodu - 2012.10.31

Zapłaty z rachunku i na rachunek w walucie Euro a różnice kursowe - 2012.10.22

Chcesz podwyższyć koszty przedsiębiorstwa – załóż orkiestrę - 2012.10.19

Podatek VAT od premii pieniężnej dodawanej do towarów - 2012.10.08

Reklama typu Billboard wpływa na koszty podatkowe - 2012.09.21

Zakup środków trwałych a zwolnienie podatkowe z VAT - 2012.09.20

Zmiany stawek amortyzacyjnych nowych lub wprowadzanych dopiero do firmy środków trwałych - 2012.09.07

Koszty uzyskania przychodów a zbycie akcji spółki komandytowo - akcyjnej - 2012.09.05

Obsługa prawna w kosztach przedsiębiorstwa - 2012.09.05

Prowizja od aneksu do kredytu zaciągniętego przez Spółkę stanowi koszt pośredni - 2012.08.27

Odpłatne zbycie części nieruchomości nabytej w drodze licytacji komorniczej a koszty - 2012.08.17

Wydatki na wypłatę dywidendy i realizację praw akcjonariuszy nie stanowią kosztów podatkowych - 2012.07.30

Wydatki Domu Maklerskiego poniesione z tytułu świadczonych usług kosztem uzyskania przychodu - 2012.07.30

Wydatki związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy a koszty - 2012.07.30

Rozliczenie zakupu i przedawnienia wierzytelności przez spółkę cywilną - 2012.07.27

Adwokat nie rozliczy kosztów aplikatury w kosztach - 2012.07.19

Odszkodowanie na rzecz byłego pracownika a koszty - 2012.07.19

Opłaty bankowe kosztami podatkowymi - 2012.07.18

Motocykl można zamortyzować jednorazowo - 2012.07.16

Odsetki na funduszu likwidacji kosztem podatkowym już w dacie ich naliczenia - 2012.07.13

Kara umowna za zwłokę w świadczeniu może być kosztem podatkowym - 2012.07.06

Wydatki poniesione na organizację imprezy promocyjnej nie zawsze kosztem uzyskania przychodu - 2012.07.03

Ubezpieczenie OC członków zarządu z tytułu podejmowanych czynności spółki może być kosztem - 2012.07.02

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz